Lue virallinen kuvaus

masters.utu.fi

TUTKINTA KOULUTUKSEN KANSSA AJAN JA KÄYTÄNNÖN EDISTÄVÄN YHDISTÄMISEN!

Koulutus- ja oppimisen maisteriohjelma kouluttaa sinut erilaisiin kansallisiin ja kansainvälisiin tehtäviin koulutuksen alalla.

Ohjelma perustuu kasvatustieteellisen tiedekunnan tutkimuksen vahvuuksiin: oppimistutkimukseen, oppimisympäristöihin ja koulutusjärjestelmien tutkimukseen. Tutkintotutkimukset edistävät sekä oppilaiden ymmärtämistä koulutuksen yhteiskunnallisista tehtävistä että perehdyttävät niihin analyyseihin maailmanlaajuisissa ja paikallisissa suhteissa koulutuspolitiikassa. Lisäksi ohjelma lisää oppimisen ja motivaation ymmärtämistä monimutkaisissa ja monitasoisissa oppimisympäristöissä.

Kaikissa opinnoissa korostetaan voimakkaasti opiskelijoiden tutkimustyötä. Hakijoilla on myös mahdollisuus hakea kaksoistutkintoon perustuvaa vaihtoehtoa, jonka nimi on Suomen-Saksan koulutusohjelma, jossa osa tutkintotodistuksista valmistuu Saksan Regensburgin yliopistossa.

OHJELMAN RAKENNE

Opinnot jaetaan eri opintojaksoihin seuraavasti:

Suuntautuminen ja yleiset opinnot 25 op

 • Pakolliset kurssit, mukaan lukien akateeminen englanti ja intensiivinen suomalainen

Kasvatustieteiden opinnot 80 op

 • Pakolliset koulutuskurssit 30 op
 • Harjoittelu 10 ects
 • Pro gradu -tutkielma 40 ects

Vapaasti valittavat opinnot 18 op

 • Valinnaiset kurssit

AKATEEMINEN ERINOMAISUUS

LLEES-ohjelma on kaksivuotinen maisteriohjelma, joka kouluttaa asiantuntijoita ja tutkijoita erilaisiin kansallisiin ja kansainvälisiin tehtäviin koulutuksen alalla. Ohjelma keskittyy kasvatustieteiden johtavaan tutkimukseen: oppimistutkimukseen, oppimisympäristöihin ja koulutusjärjestelmien tutkimukseen.

Tutkimukset antavat sinulle syvällisen käsityksen makrotason koulutuksesta sekä yksilöllisestä oppimisesta. Makrotasolla tutkimukset lisäävät ymmärrystäsi koulutuksen yhteiskunnallisista tehtävistä ja perehdyttävät analyyseihin maailmanlaajuisissa ja paikallisissa suhteissa koulutuspolitiikassa.

Opit myös analysoimaan ja selittämään kansainvälisten arviointitutkimusten havaintoja. Mikrotasolla voit lisätä oppimisen ja motivaation tuntemusta monimutkaisissa ja monitasoisissa oppimisympäristöissä.

Kaikissa opinnoissa korostetaan voimakkaasti opiskelijoiden tutkimustyötä.

Tiedekunnassa on kaksi tutkimusyksikköä, jotka edistävät näitä eri aloja:

 • Elinikäisen oppimisen ja koulutuksen tutkimuslaitos (CELE)
 • Oppimistutkimuksen keskus. Opiskelijat päällikön koulutuksessa. Ohjelman kieli on englanti.

Kasvatustieteiden korkeatasoinen tutkimus kansainvälisesti tunnustetaan ja sen laajuus kattaa koko ihmisen elinkaaren.

Tutkimuksemme pääaiheina ovat oppimisen koulutuspolitiikka ja koulutusjärjestelmät sekä opetus ja opettaminen.

PRO GRADU TUTKIELMA

Opiskelija suorittaa diplomityön osana kasvatustieteen alan kehittyneitä opintoja. Opinnäytetyön tulee osoittaa opiskelijan:

 • kyky tieteelliseen ajatteluun
 • vaadittujen tutkimusmenetelmien hallinta
 • tuntee opinnäytetyön aihe
 • kyky kommunikoida tieteellisessä yhteydessä.

Ohjelmassa on kaksi keskeistä tutkimusaluetta: 1) oppimisen ja opetuksen tutkimus ja 2) koulutuspolitiikan ja sosiologian tutkimus.

Esimerkkejä opinnäytetyöstä:

 • Läsnäolopolitiikka Keskittyy saavutettujen tavoitteiden vaikutukseen koulutuksen siirtämiseen.
 • Koulutuksen siirron ja politiikan muutosten analysointi PISA: n jälkeen Japanissa ja Suomessa.
 • Tavoitteet, oppimisstrategiat ja tenttitehokkuus englanninkielisessä oppimisessa: opiskelu perustutkinnon EFL-oppijoista Kiinassa.
 • Lapset, joilla on kuulo-ongelmia peruskoulun ympäristössä Pakistanissa ja Suomessa.
 • Kehityskohdat rationaalisten lukujen käsitteelle: kolmannen ja kuudennen luokan opiskelijoiden piilevä siirtymäanalyysi.
 • Yliopistokoulutuksen kielikurssit: opettajien ja opiskelijoiden näkökulmat.

KAKSOISUUDEN OHJELMA

Hakijat voivat valita vaihtoehdon, joka johtaa kahteen maisterin tutkintoon. Tämä kaksoistutkinto-optio on nimeltään Suomen-Saksan koulutusohjelma ja se johtaa seuraaviin tutkintoihin: University of Turku kasvatustieteiden maisterin tutkinto ja maisterin tutkinto Erziehungswissenschaft (Educational Science) Saksan Regensburgin yliopistosta. Opinnot kestää kaksi vuotta (120 op).

Opiskelijalle, joka on hyväksytty kaksoistutkintoon, opiskelee toisen lukukauden Regensburgin yliopiston opetuslaitoksella.

Koulutus- ja oppimisohjelmaan hyväksyttyjen opiskelijoiden määrä on korkeintaan 20: korkeakoulututkinnon suorittaneelle korkeakoulututkinnon suorittaneelle opiskelijalle enintään 20 opiskelijaa ja 20 parhaan mahdollisen hakijan joukossa on enintään 5 opiskelijaa kaksoistutkintoon.

Pätevyyskuvaus

Osaamisen kuvaus: Koulutus- ja oppimisohjelma kouluttaa asiantuntijoita oppimisen ja sosiologian tutkimuksen aloilla. Opiskelijat kehittävät kykyään analyyttiseen ja kriittiseen tutkimukseen kahdella keskeisellä tutkimusalueella: 1) oppimisen ja opetuksen tutkimus ja 2) koulutuspolitiikan ja sosiologian tutkimus.

URHEILU TUTKIMUKSESSA

Valmistuttuaan maisteriohjelman tutkintoon, opiskelijat voivat jatkaa jatko-opintoja filosofian tohtoriksi University of Turku .

Tutkinnon suorittaneet voivat hakea sijoitusta University of Turku tutkijakouluun, UTUGS. Tutkijakoulu koostuu 16 tohtoriohjelmasta, jotka kattavat yliopiston kaikki tieteenalat ja jatko-opiskelijat.

Tohtoriohjelmien lisäksi Graduate School tarjoaa systemaattista ja laadukasta jatkokoulutusta. UTUGS pyrkii kouluttamaan korkeasti koulutettuja asiantuntijoita ammattitaidon edellyttämällä osaamisella tutkimukseen ja muihin osaamisalueisiin.

YLEISET KOULUTUSVAATIMUKSET

Kandidaatin tutkinto, joka muodollisesti antaa hakijalle pääsyn Master-tason opintoihin siinä maassa, jossa se on suoritettu. Tämän tutkinnon tulisi vastata vähintään 180 op (eurooppalaisia ​​opintopisteitä) tai vähintään kolmen vuoden kokopäiväinen opiskelu. Sinun on myös todistettava englannin kielen taitoa hakemuksen yhteydessä. Lisätietoja on ohjelman verkkosivuilla.

© Turun kaupunki ja Turun University of Turku viestintä

Ohjelman opetuskielet:
Englanti

Katso 14 muuta ohjelmaa kohteelta University of Turku »

Viimeksi päivitetty July 22, 2018
Tämä kurssi on Campus based
Alkamispäivämäärä
Elo 2020
Duration
2 vuotta
Full-time
Hinta
10,000 EUR
per lukuvuosi. Opintomaksu EU: n ulkopuolisten maiden / ETA-maiden kansalaisille.
Deadline
Tammi 31, 2020
Application period (approx.): 1 Dec 2019 – 31 Jan 2020
Sijaintien mukaan
Päivämäärän mukaan
Alkamispäivämäärä
Elo 2020
Päättymispäivämäärä
Heinäkuu 31, 2022
Haun määräaika
Tammi 31, 2020
Application period (approx.): 1 Dec 2019 – 31 Jan 2020

Elo 2020

Location
Haun määräaika
Tammi 31, 2020
Application period (approx.): 1 Dec 2019 – 31 Jan 2020
Päättymispäivämäärä
Heinäkuu 31, 2022