Lue virallinen kuvaus

OHJELMAN YLEISKATSAUS

Julkisen ja pastoraalisen johtajuuden taiteen maisteri tunnistaa sellaiset johtajat, jotka tarvitsevat kristillisten yhteisöjen muuttuvan luonteen ja tukevat eri johtamismuotoja harjoittavia henkilöitä, seurakunnista sosiaaliseen yrittäjyyteen, uskonnollisiin sosiaalipalveluihin, kansalaisjärjestöihin, pohjainen kehitys, sovittelupalvelut ja yhteisölliset oikeusaloitteet. Ainutlaatuinen erikoistuminen henkiseen hoitoon valmistaa oppilaita monille leiriläisten ministeriöille (ks. MAPPL Spiritual Care -ohjelman kuvaus).

Tämä tutkinto on ankkuroitu käytännön oppimiseen, toiminnan heijastukseen ja kontekstuaaliseen analyysiin. Kiinnitetään huomiota uskonnollisen lukutaidon kehittämiseen moniarvoisissa yhteyksissä työskentelemiseen, teologisen älyn selkeyttämiseen julkisten teologien ja johtajien muodostamiseksi, raamatullisten, eettisten ja hengellisten perustusten tarjoamiseksi inspiroimalla järjestäjien ja kirkon muutoksen edustajien näkemyskapasiteettia sekä rituaalisen, retoriikan ja yhteisöllisyyden taitoja, jotka ovat välttämättömiä antamaan elintärkeää, taitavaa, antelias johtajuutta sekä perinnöllisissä että nousevissa pastoraalisissa ja julkisissa yhteyksissä.

Tämän ohjelman opiskelijoiden odotetaan liittyvän yhteisöön tai hankkeeseen, jossa testataan heidän kykyään harjoittaa ja kasvattaa johtajuuskykyään.

KÄYTTÖÖNOTTOA KOSKEVAT ERITYISET VOITOT JA TYTÄRYHMÄT

 • MA-PPL valmistelee ihmisiä tarjoamaan teologisesti tietoon perustuvaa johtajuutta yhteisön organisaatioissa ja instituutioissa, kuten kansalaisjärjestöissä, voittoa tavoittelemattomissa yhteisöissä, para-kirkon aloitteissa ja yhteisöllisissä kehitysorganisaatioissa. Tämä pätee erityisesti silloin, kun opiskelija sisällyttää VST: n tarjontaan alkuperäiskansojen ja uskontojen välisissä opinnoissaan.
 • Kirkkojen ministeritason valmisteluissa tapahtuneiden muutosten edessä MA-PPL, jolla on puolet MDiv-luottoluokasta, voi olla helpommin valmistautuva erilaisiin ministeriöiden johtamiseen. MA-PPL voi tavata uskonnollisia kompetensseja useille eri ministeriöille eräissä nimityk- sissä, joissakin tapauksissa lisäämällä uskonnollisia kursseja.
 • Tutkinto on valmistautumista eri ministeriöiden muotoihin ja kristillisen yhteisön esiin nouseviin malleihin, esimerkiksi työntekijäpappeiksi ja yhteisöllisten ministeriöiden johtajiksi.
 • Hengellishoidon MA PPL-erikoistuminen on suunniteltu niille, jotka aikovat harjoittaa ammatillista henkistä hoitoa harjoittajat sellaisissa olosuhteissa, kuten terveydenhuollon laitokset, vankilat ja korjauslaitokset, pastoraaliset neuvontapisteet ja seurakunnat.
 • MA on tunnustettu valmistautumiseksi valmistuneeseen työhön, jos jossakin vaiheessa henkilö päättää siirtyä edistyneeseen opiskeluun.

VST: n MA PPL -ohjelmaan kuuluva on osaava, jäsentää ja integroida uskonnollisen perinnön, kulttuurisen kontekstin sekä julkisen ja pastoraalisen johtajuuden näkökohdat:

 1. Osoita maisteritason tietämystä raamatullisista, teologisista ja historiallisista perinteistä ja konteksteista, mukaan lukien oppilaan oma nimitys tai uskon perinne
 2. Analysoi uskonnollisten uskontojen ja nykykulttuurin välistä suhdetta ja osoita, kuinka sitoutuminen molempiin vaikuttavat oman panoksensa julkiseen ja pastoraaliseen johtajuuteen
 3. Analysoi ja tulkitse erilaisia ​​kulttuurisia, seurakunnallisia ja organisatorisia yhteyksiä, joissa ministeriötä harjoitetaan
 4. Osoita positiivista kasvua itsetuntemusta, emotionaalista kypsyyttä ja hengellistä elinvoimaa, jota tarvitaan johtajuuteen yhteisössä
 5. Artiklaa ja käytä eettisiä ja teologisia puitteita päätöksenteolle ja toiminnalle
 6. Artiklaa opiskelijan omaa tarkoitusta tai puhelua uskonnollisessa yhteisössä ja laajemmassa yhteiskunnassa hyödyntämällä ja mahdollisesti ylittämään nykyiset ministeriön mallit
 7. Osoittaa edellä kuvatun tiedon, pohdintamisen ja taitojen integroinnin teologiseen pohdintaan ministeriön ja johtajuuden käytännöstä suhteessa nykyihmisiin uskonnollisiin yhteisöihin ja yhteiskuntaan
 8. Hengellishoidon keskittymään osallistuvien henkilöiden on osoitettava taitoja hengellisen hoidon harjoittajana ja työskenneltävä hoitoryhmän kanssa kliinisissä laitoksissa

MINISTERIÖN LÄHETTÄMINEN

VST: lla on odotuksia, että oppilaat, jotka valmistautuvat pastoraalisen ja julkisen johtajuuden harjoittamiseen, tekevät henkilökohtaista ja henkistä muodostumista, jonka kautta opiskelija voi kasvaa henkilökohtaiseen uskoonsa, emotionaaliseen kypsyyteen, moraaliseen koskemattomuuteen ja julkiseen todistukseen.

Suosituksen myöntäminen eli sertifikaatti, jonka mukaan tiedekunnan jäsenten koulutuksen suorittaneiden jäsenten mielestä on sopiva ministeriön käyttämiseen, johon he valmistautuvat, on prosessi, joka alkaa varhaisessa vaiheessa opiskelijan opinto-ohjelma.

Jos MA PPL: n tai tämän oppilasvaltuutetun opiskelija vaatii ministeriön valmiutta koskevan suosituksen, tiedekunnan tarkastuskomitea hyväksyy pyynnön saatuaan opiskelijan hakemuksen suositukseksi, joka on toimitettu osana opiskelijan rekisteröintiprosessia . Tämän suosituksen myöntämiseen liittyvien käytäntöjen ja menettelytapojen täydellinen teksti löytyy lisäkalenterista / opintokäsikirjasta .

OFF-SITE-TUTKIMUKSEN JA JÄTTEIDEN VAATIMUKSET

VST: n foorumi off-site-luokissa on Adobe Connectin ja Moodlen kautta. MA PPL -opiskelijat voivat suorittaa enintään kaksi kolmasosaa tutkintovaatimuksistaan ​​Adobe Connect -luokkien kautta. Kaikki off-site-vaihtoehdot ovat luokkia, jotka on opetettu synkronisesti paikan päällä. Off-site-opiskelijat voivat halutessaan muodostaa yhteyden Adobe Connect -ohjelman kautta samanaikaisesti paikan päällä olevan luokan kanssa (suositeltava) tai katsella videon / äänen tallennusta luokasta myöhemmässä samassa viikossa. Off-site-opiskelijoiden odotetaan noudattavan viikoittain vaadittuja lukemia ja tehtäviä.

MA PPL-tutkinto-ohjelma vaatii VST-kampuksella vähintään 16 luotto tuntia. Off-site-opiskelijat täyttävät tämän vaatimuksen vuosittain kolmella paikan päällä (syksy- ja kevään 5-päiväiset moduulit sekä 2 viikon tammikuun Interterm). Tässä mallissa opiskelijat Off-site MA PPL -ohjelmassa voivat suorittaa tutkinnon kolmessa kokopäiväisessä työssä.

Ohjelman opetuskielet:
Englanti

Katso 5 muuta ohjelmaa kohteelta Vancouver School of Theology »

Tämä kurssi on Campus based
Alkamispäivämäärä
Syys 2019
Tammi 2020
Duration
Hinta
Deadline
Sijaintien mukaan
Päivämäärän mukaan
Alkamispäivämäärä
Syys 2019, Tammi 2020
Päättymispäivämäärä
Haun määräaika
Alkamispäivämäärä
Syys 2019, Tammi 2020
Päättymispäivämäärä
Haun määräaika

Syys 2019, Tammi 2020

Location
Haun määräaika
Päättymispäivämäärä
Haun määräaika
Päättymispäivämäärä