Yleiskatsaus

Maisteriohjelma "Kansainvälinen taloustiede ja julkinen politiikka" on monitieteinen ohjelma, jota hallinnoivat yhdessä Trierin yliopiston poliittisten tieteiden ja taloustieteen osastot.

Ohjelma yhdistää sovellus- ja tutkimuslähtöisiä kursseja. Opiskelijat koulutetaan saamaan syvällistä ymmärrystä ajankohtaisista aiheista ja tutkimuksesta vertailevassa ja kansainvälisessä poliittisessa taloudessa käyttämällä laadullisia ja määrällisiä kehittyneitä yhteiskuntatieteellisiä tutkimusmenetelmiä.

Opiskelijat voivat valita monenlaisista aiheista, jotka liittyvät esimerkiksi kansainvälisen talouden ongelmiin, Euroopan unionin hallintoon tai Aasian nykyiseen kehitykseen.

Kurssin organisointi

Maisteriohjelma "Kansainvälinen talous ja julkinen politiikka" on kaksivuotinen kokopäiväinen ohjelma, joka koostuu 10 moduulista.

Ensimmäisellä lukukaudella opiskelijat osallistuvat seuraaviin kolmeen moduuliin: "Advanced Microeconomics", "Macroeconomics / Econometrics" (opiskelijat voivat valita joko makrotalouden tai Econometricsin) ja "Economic Policy-Making".

Toisen ja kolmannen lukukauden aikana opiskelijat osallistuvat moduuleihin "Taloudellinen hallinto Euroopassa", "Talouspolitiikka", "Globaali hallinto", "Kansainvälinen talous", "Energia, ilmasto ja ympäristö" ja "Itä-Aasian poliittinen talous".

Neljännellä lukukaudella jokainen opiskelija suorittaa ohjelman maisteriksi.

Arviointityypit

Kirjalliset ja suulliset tentit, seminaarin esitykset, kirjalliset tehtävät

Opiskelijat, jotka ovat osallistuneet moduuleihin, saavat 10 opintopistettä per moduuli.

Opinnäytetyölle opiskelijat ansaitsevat 30 op.

Maisterin tutkinto perustuu moduuleihin hankittujen opintopisteiden ja opinnäytetyön tulosten perusteella.

Diplomilisä myönnetään

Joo

Kansainväliset elementit

 • Kansainväliset vierailevat luennoitsijat
 • Kansainväliset vertailut ja temaattiset viittaukset kansainväliseen kontekstiin

Lukukausimaksut lukukaudelta euroina

Ei mitään

Lukukauden osuus

Trier University ei peri lukukausimaksuja. Opiskelijoiden on maksettava vain sosiaalimaksu ("Semesterbeitrag") noin. 270 euroa ensimmäiselle lukukaudelle ja 255 euroa toisesta neljännelle lukukaudelle. Tämä sisältää lukukauden lipun, joka kattaa julkisen liikenteen Trierissä ja Trierin alueella. Tämä maksu toimii osuutena Trier Student Services (Studierendenwerk Trier) ja opiskelijakunta. Se antaa opiskelijoille mahdollisuuden ostaa aterioita alennettuun hintaan yliopiston ruokaloissa.

Elinkustannukset

Opiskelijoiden tulee odottaa noin 10 milj. 750-850 euroa kuukaudessa. Esimerkiksi kuukausittaiset asuntokustannukset vaihtelevat noin. 240-280 euroa (perus-asuntolan huone) ja 350-500 EUR (yksittäinen asunto yksityismarkkinoilla). Ateria opiskelijakahvilassa maksaa noin. 3-5 EUR.

Akateemiset pääsyvaatimukset

Kandidaatin tutkinto (tai vastaava) politiikassa, yhteiskuntatieteissä tai taloustieteessä

Hakijalla, jolla on tutkinto tieteen tai yhteiskuntatieteiden alalla, on oltava vankat tiedot taloustieteessä (vähintään 30 op, mukaan lukien tilastot ja matematiikka).

Taloustieteiden tutkinnon suorittaneilla on oltava riittävästi taitotietoa poliittisessa tiedekunnassa (vähintään 30 op).

Korkeakoulututkinto vähintään 2,7 (saksalainen luokitusjärjestelmä)

Kielivaatimukset

Hakijoiden on osoitettava kielitaito englanniksi täyttämällä jokin seuraavista kriteereistä (Testit olisi pitänyt tehdä kolmen viime vuoden aikana.):

 • TOEFL (TOEFL-koodi: 9208): Internet-pohjainen: vähintään 80 pistettä, tietokonepohjainen: vähintään 215 pistettä, paperipohjainen: vähintään 550 pistettä
 • Cambridgen sertifikaatti kehittyneessä englanniksi
 • IELTS on vähintään 6,0 pistettä
 • Englanninkielisen BA-ohjelman (tai vastaavan) tutkintotodistus englannin- tai saksankielisessä maassa

Seuraavat todisteet katsotaan yhtä edellä mainituista testeistä:

 • Native speaker
 • Kahden vuoden kokopäiväinen opiskelu opinto-ohjelmassa, joka on täysin opetettu englanniksi kahden viime vuoden aikana
 • Vähintään kuusi lukuvuotta englantia keskiasteen koulutuksessa ja vähintään viisi pistettä englanniksi "Abitur" -tasolla (vain Saksa)

Hakemuksen määräaika

Kansainväliset hakijat:

 • 31. toukokuuta 2019 talvikaudelle 2019/20

EU: n kansalaiset:

 • 15. heinäkuuta 2019 talvikaudelle 2019/20

Hakijat, joilla on BA- tai MA-tutkinto saksalaisesta yliopistosta:

 • Syyskuu 2019 talvikaudelle 2019/20
Ohjelman opetuskielet:
 • Englanti

Katso 1 muuta ohjelmaa kohteelta Trier University »

Viimeksi päivitetty Toukokuu 21, 2019
Tämä kurssi on Kampuksella tapahtuva
Alkamispäivämäärä
Loka 28, 2019
Duration
4 lukukautta
Full-time
Hinta
270 EUR
Trier University ei peri lukukausimaksuja. Opiskelijoiden on maksettava vain sosiaalimaksu ("Semesterbeitrag") noin. 270 euroa ensimmäiselle lukukaudelle ja 255 euroa toisesta neljännelle lukukaudelle.
Deadline
Sijaintien mukaan
Päivämäärän mukaan
Alkamispäivämäärä
Loka 28, 2019
Päättymispäivämäärä
Joulu 2021
Haun määräaika

Loka 28, 2019

Location
Haun määräaika
Päättymispäivämäärä
Joulu 2021