Suositut maisteriohjelmat

Maisterin tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto, jonka voi suorittaa erityisaloilla yliopistoissa halki maailman. Maisteriohjelmat kestävät yleensä vuodesta kahteen, ja ne valmentavat opiskelijoita valitsemalleen uralle. Maisterin tutkinnon suorittamisesta on useita ammatillisia, henkilökohtaisia ja akateemisia etuja opiskelijoille, jotka ovat jo valmistuneet kandidaattiohjelmasta.

Maisterin tutkinnon voi suorittaa lukuisilla aloilla, esimerkiksi seuraavilla: taiteet, kauppatieteet, tekniikka ja teknologia, oikeustiede, humanistiset tieteet, yhteiskuntatieteet, biotieteet, biologia, luonnontieteet. Jokaisella näillä opintoalalla kussakin aineessa on tarjolla useita käytännön erikoistumiskohteita.

Erilaisten maisteriohjelmien määrä voi huimata päätä - älä anna sen estää! Aloita tutustumalla alla lueteltuihin suosituimpiin maisteriohjelmiin.

Äskettäin lisätyt maisteriohjelmat

Vytautas Magnus University

Kansainvälisen talouden maisteri

Joulukuu 8, 2018
Kansainvälinen taloustiede

Erasmus University Rotterdam - Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Master of Urban Governance

Joulukuu 7, 2018
Ohjelma tarjoaa vaihtelevia kursseja (pakollisia ja valinnaisia), seminaareja, työryhmien istuntoja ja useita vierailevia luentoja kansainvälisesti tunnetuilta tutkijoilta. Lisäksi teet oman tutkimusprojektin (opinnäytetyö), johon teoriaa ja sosiaalisia tieteellisiä tutkimusmenetelmiä sovelletaan kaupunkihallinnon kysymysten tutkimiseen.

SRH Hochschule Berlin

Master in Hospitality Management ja johtajuus

Joulukuu 6, 2018
Englanninkielinen opettajakorkeakoulu Hospitality management

Yliopistot Suomi

Vaihda sijaintia

Maisterin tutkinto

Kun haluat uutta virtaa urallesi tai tahdot oppia lisää ammatistasi, maisterin tutkinto on loistava sijoitus. Maisteriohjelmia voi suorittaa lähes millä tahansa akateemisella alalla, ja kun vaihtoehtoisia ohjelmia on tuhansia halki maailman, voi jokainen jatko-opintoja harkitseva löytää juuri omiin tavoitteisiin, omalle budjetille ja omaan aikatauluun sopivan ohjelman.

Eriliaisia maisterin tutkintoja

Suurin osa maisterin tutkinnoista on joko filosofian maisterin (Master of Arts) tai luonnontieteiden maisterin (Master of Science) tutkintoja, vaikkakin on olemassa myös erikoisnimikkeitä, kuten tekniikan maisteri (Master of Engineering, MEng) tai tutkimuksen maisteri (Master of Research, MRes). Filosofian maisterin tutkinto (Master of Arts, MA) suoritetaan yleensä humanistisilla aloilla, taidealalla, filosofiassa tai yhteiskuntatieteissä. Luonnontieteiden maisterin (Master of Science, MSc) tutkinnossa painotetaan määrällisiä aineita kuten tieteet, tekniikka, teknologia ja matematiikka. Kurssityön lisäksi MSc-tutkintoihin sisältyy yleensä tutkimusosuus, esimerkiksi laaja projekti tai väitöstyö, jonka voi ohjelmasta riippuen suorittaa joko yksin tai ryhmässä.

Maisterin tutkinnon hyötyjä

Yksi ilmeisimmistä maisterin tutkinnon hyödyistä on työllistymisvaihtoehtojen kasvu. Joissain ammateissa joko vaaditaan maisterin tutkintoa tai harvemmin palkataan pelkän kandidaatin tutkinnon suorittaneita. Näitä ammatteja ovat esimerkiksi tilastotieteilijät, lääkärin avustajat ja opinto-ohjaajat.

Muita maisterin tutkinnon hyötyjä ovat:

  1. Suurempi palkka joissain ammateissa. Esimerkiksi Forbes raportoi, että sähkösuunnittelun maisterin tutkinnon tai MBA:n suorittaneet voivat uransa keskivaiheilla odottaa ansaitsevansa yli 100 000 dollaria vuodessa.
  2. Kasvanut tietotaito, joka tekee opiskelijasta työnantajalle arvokkaamman sekä saattaa avata väylän vastuullisempiin tehtäviin omalla alalla.
  3. Laajempi kokonaiskuva omasta alasta, mikä helpottaa viestintää muiden organisaatioiden edustajien kanssa.
  4. Luokkatoverit, opettajat ja alumnijärjestöt tarjoavat valmiin ammattilaiskontaktien verkoston.
  5. Osoitus sitoutumisesta ammattiin.
  6. Uutta tietoa omasta intohimon kohteesta.

Oikean maisteriohjelman valinta

Maailmassa on tuhansia maisteriohjelmia joista valita. Maisteriohjelman suorittaminen vaatii yleensä 1-2 vuoden täyspäiväisiä akateemisia opintoja kandidaatin tutkinnon jälkeen. Osa-aikaisten opiskelijoiden kohdalla opinnot saattavat kestää yli kaksi vuotta.

Ennen maisteriohjelman valintaa kannattaa päättää mitä alaa haluaa opiskella sekä mitkä sivuaineet saattaisivat kiinnostaa. Ensimmäinen vaihtoehto saattaa olla ilmeinen, mutta juuri haluamaasi tutkintoa ei välttämättä voi suorittaa sinulle muuten parhaiten sopivassa ohjelmassa. Jos esimerkiksi olet kiinnostunut liiketaloudesta, vaihtoehtoja voisivat olla rahoitusalan, taloustieteen ja henkilöstöhallinnon maisteriohjelmat, sekä tietysti liikkeenjohto.

Kun olet rajannut kiinnostavat alan tai alat, seuraavaksi täytyy päättää haluatko opiskella täyspäiväisesti vai osa-aikaisesti. Täyspäiväiset opinnot tarjoavat mahdollisuuden keskittyä opintoihin ja tarjoavat eniten vaihtoehtoja, mutta niiden vuoksi joutuu ehkä muuttamaan ja jättämään päivätyön. Osa-aikaiset opinnot tarjoavat enemmän joustavuutta, mutta joitain ohjelmia ei yksinkertaisesti pysty suorittamaan töiden ohessa. Jos esimerkiksi kiinnostava ohjelma tarjoaa luentoja vain päiväsaikaan, on työnantajan joustettava ja annettava vapaata, jotta kursseille pääsee osallistumaan. Muista ottaa kaikki päätoimisen ja osa-aikaisen opiskelun edut ja haitat huomioon ennen kuin teet valintasi. Älä unohda menetettyjä tuloja, jos valintasi kohdistuu päätoimiseen opiskeluun.

Useat maisteriohjelmat tarjoavat nykyään myös muita kuin luokkahuoneessa suoritettavia opintoja. Verkko ja etäopiskelu ovat jatkuvasti suositumpia, ja näin suoritettujen opintojen kesto on yleensä sama kuin perinteisesti suoritetuissa maisterin tutkinnoissa. Verkko-ohjelmat eivät kuitenkaan sovi kaikille. Ne vaativat yleensä parempaa itsekuria, ja perinteisten opintojen tarjoamat verkostoituimisen ja lähikontaktin hyödyt jäävät puuttumaan.

Kuinka pitkä ja kallis maisterin tutkinto yleensä on?

Osan maisterin tutkinnoista voi suorittaa jopa yhdessä lukuvuodessa, mutta tavallisesti maisterin tutkinto vie kaksi vuotta ja jotkut jopa kuusi. Kesto riippuu valitusta alasta ja siitä montako kurssia voit lukukaudessa suorittaa.

Maisterin tutkinnon kustannukset vaihtelevat valtavasti maasta toiseen. Joissain maissa, esimerkiksi Norjassa ja Suomessa, yliopisto-opetus on tavallisesti maksutonta, ja niin ovat myös maisterin tutkinnot. Yhdysvalloissa suurin osa maisterin tutkinnoista maksaa 20 000 - 30 000 dollaria, mutta arvostetuimpien oppilaitosten ohjelmat voivat helposti olla vielä puolet kalliimpia. Jos käyt jo päivätöissä, työnantajasi voi suostua kattamaan tutkinnon kustannukset, jos se liittyy työhösi. Omien säästöjen lisäksi rahoitusvaihtoehtoja ovat lainat, apurahat ja stipendit. Osa apurahoista ja stipendeistä on erityisesti korvamerkitty jatko-opiskelijoille.

Maisterin tutkinnon vaikutus uralle

US Bureau of Labour Statistcs raportoi, että vuoteen 2020 asti kasvu on nopeinta työpaikoissa, joihin vaaditaan maisterin tutkinto, mm. terveydenhuolto ja sosiaalipalvelut. Esimerkiksi perheterapeutin ja mielenterveysneuvojan ammatteihin kumpaiseenkin vaaditaan maisterin tutkinto.

Vaikkei omalla alallasi vaadittaisikaan maisterin tutkintoa, voivat uravaihtoehtosi silti jäädä niukoiksi ilman tutkintoa. Esimerkiksi tietojenkäsittelytieteen ja tekniikan aloilla työnjohtajilta ja teknisiltä asiantuntijoilta vaaditaan maisterin tutkintoa. Myös hoito- ja koulutusalalla, taloustieteessä, musiikissa ja taidealalla maisterin tutkinnon suorittaneet työnhakijat laitetaan etusijalle.

Maisterin tutkinnon suorittaminen on palkitseva kokemus. Saat uutta tietoa, kasvatat mahdollisuuttasi jättää jälkesi omalla alallasi, saat ystäviä ja ammatillisia kontakteja sekä laajennat uravaihtoehtojasi. Oli kiinnostuksenkohteesi mikä hyvänsä, maisterin tutkintoja on halki maailman tarjolla niin valtava määrä, että niiden joukosta löytyy varmasti juuri sinulle sopiva.