$close

Suodattimet

Katso tulokset

Sivu 2/4, Täältä löydät 52 Maisteriohjelmaa Kestävä ympäristösuunnittelussa

Maisteri 16-30 (/52). Ota suoraan yhteyttä oppilaitoksiin - Vertaa 52 maisterin tutkintoa Kestävä ympäristösuunnittelussa 2022
Muita vaihtoehtoja tällä opintoalalla: 
$format_list_bulleted Suodattimet
Lajitteluperuste:
  • Suositeltu Uusimmat Nimi
  • Suositeltu
  • Uusimmat
  • Nimi
Linköping University
Linköping, Ruotsi

Oletko kiinnostunut siitä, millaista on opiskella LiU:ssa? Liity kanssamme keskustelemaan siitä, millaista on asua ja opiskella kampuksillamme Ruotsissa. Tarjoamme ilmaisia we ... +

Oletko kiinnostunut siitä, millaista on opiskella LiU:ssa? Liity kanssamme keskustelemaan siitä, millaista on asua ja opiskella kampuksillamme Ruotsissa. Tarjoamme ilmaisia webinaareja ja nauhoituksia sekä tuleville että hyväksytyille tutkinto-opiskelijoille ympäri vuoden. Napsauta tätä saadaksesi lisätietoja! Katso webinaari – marraskuu 2019 Aloitus : elokuu 2022 Opiskelupaikka : Linköping Taso : Toinen jakso Monimutkaisten ympäristöongelmien edessä olevassa maailmassa ekologinen ymmärrys ja järjestelmänäkökulma ovat keskeisiä kestävien ratkaisujen löytämisessä. Jos olet kiinnostunut luonnosta ja haluat vastata globaaleihin haasteisiin, tämä ohjelma on oikea valinta. Soveltamalla ekologisia teorioita ja kvantitatiivisia menetelmiä opit tunnistamaan sadonhoitostrategioita biologiseen torjuntaan, arvioimaan luonnonsuojelualueiden suojelun tasoa ja analysoimaan alueellisia ekosysteemipalveluita ja niiden vuorovaikutusta sosiaalisten ja taloudellisten järjestelmien kanssa. Yhteistyötutkimus LiU:n ekologian kurssit ovat tutkimusnäkökulmasta ja perustuvat tapauksiin, joissa työskentelet tiiviissä opiskelutovereiden, opettajien ja tutkijoiden kanssa yhteistyöilmapiirissä. Opiskelijana osallistut erinomaiseen tutkimukseen esimerkiksi luonnonsuojeluekologian ja kestävän kehityksen alalla. Terävöit taitojasi kokeellisessa suunnittelussa, teoreettisessa ajattelussa, mallintamisessa, järjestelmäanalyysissä ja tieteellisessä viestinnässä. Työharjoittelu ja vuoden opinnäytetyö Kuuden viikon harjoittelun ja vuoden opinnäytetyöprojektin aikana sinulla on mahdollisuus syventää sinua kiinnostavia alueita ja luoda ammatillinen verkosto tulevaa työelämää varten. Mahdollisia opinnäytetyöaiheita ovat luonnon monimuotoisuus, lajien vuorovaikutus ravintoverkostoissa ja ravinteiden kierto. Opetussuunnitelma Tarkoitus Ekologian ja kestävän kehityksen maisteriohjelman tavoitteena on antaa opiskelijoille alan ammattilaisen tai jatko-opintojen edellyttämät tiedot, taidot ja asenteet. Ohjelma täyttää sekä kansalliset että kansainväliset yliopistojen, teollisuuden ja yleensä yhteiskunnan tarpeet. Koulutuksen tarkoituksena on antaa syvällistä tietoa ekologiasta ja sen sovelluksista luonnonsuojelussa ja ympäristönhoidossa. Ekologian ja kestävän kehityksen maisteriohjelmasta valmistuvien opiskelijoiden tulee: olla hyvin valmistautunut edistyneeseen tieteelliseen viestintään eri kohderyhmien kanssa. pystyä edistämään yhteiskunnan kestävää kehitystä. olla hyvin valmistautunut jatko-opintoihin, mutta myös edistyneisiin tehtäviin kansallisilla tai kansainvälisillä työmarkkinoilla. Tavoite Kurinpitotieto ja päättely Ekologian ja kestävän kehityksen maisteriohjelmasta valmistuneet osoittavat teoreettista tietoa ja ymmärrystä ekologiasta, mukaan lukien laajan alueen tuntemus ja huomattavan syvällinen tietämys tietyistä alueen osista. Valmistuneet tutustuvat myös alan ajankohtaiseen tutkimukseen. Ohjelma perustuu biologian kandidaatin koulutukseen, jossa on hankittu alan perustiedot. Pääsyvaatimuksiin sisältyy vähintään 5 opintopistettä ekologiasta. Ekologian ja kestävän kehityksen maisteriohjelmasta valmistuneet ovat hankkineet edistyneitä tietoja ekologisesta teoriasta ja analyysistä. Valmistunut opiskelija tietää myös kuinka tätä teoriaa voidaan soveltaa esimerkiksi luonnonsuojelussa, biologisessa tuholaistorjunnassa ja kosteikkosuunnittelussa vedenpuhdistuksessa. Ohjelma kattaa nykyiset väestö-, yhteiskunta- ja järjestelmäekologian teoriat laajassa merkityksessä, mutta antaa myös syvällistä tietoa tietyiltä alueilta. Ekologian ja kestävän kehityksen maisteriohjelmasta valmistunut on saanut: tietämystä ympäristön ja luonnonvarojen hallinnan ajankohtaisista asioista kyky tunnistaa, kuinka ekologisia taitoja voidaan käyttää edistämään kestävän yhteiskunnan kehitystä, mukaan lukien miten priorisoida eri kehitysalueita tietoisuus nykyisistä ekologisista teorioista kyky suunnitella ja toteuttaa ekologisia tutkimuksia kentällä ja laboratoriossa kyky arvioida ja tulkita ympäristönseurantaohjelmistojen ja kokeiden tietoja kyky tehdä ekologisia riskien arviointeja kyky käyttää matemaattisia ja tilastollisia työkaluja ja malleja monimutkaisten ekologisten ongelmien jäsentämiseen ja analysointiin sekä nykyisten ohjelmistojen tuntemus tätä tarkoitusta varten. Ekologian ja kestävän kehityksen maisteriohjelma toteutetaan tiiviissä yhteistyössä vahvojen tutkimusympäristöjen kanssa, mikä antaa opiskelijoille käsityksen nykyisestä tutkimuksesta ja kehityksestä ekologisten verkostojen ja lajien sukupuuttoon, tartuntojen leviämiseen, elintarviketurvallisuuteen ja ravinteiden kierrätykseen liittyvillä aloilla. sosioekologisessa kontekstissa, biologinen monimuotoisuus, luonnonsuojelu ja maisemaekologia. Opinnäytetyön aikana opiskelija voi työskennellä kokonaisen vuoden tutkimusryhmän, yrityksen tai viranomaisen parissa tutustuen erittäin hyvin jonkin alan tutkimustuloksiin. Valmistunut opiskelija osaa myös suunnitella tieteellisen tutkimuksen ja on taitava lukemaan kriittisesti asiaan liittyvää tutkimuskirjallisuutta. Henkilökohtaiset ja ammatilliset taidot ja ominaisuudet Ekologian ja kestävän kehityksen maisteriohjelmasta valmistuneet opiskelijat ovat saavuttaneet yksilölliset ja ammatilliset taidot ja asenteet, joita tarvitaan osaamisen kriittiseen ja systemaattiseen integrointiin sekä monimutkaisten asioiden analysointiin ja arviointiin rajallisellakin tiedolla. Valmistuneet voivat myös ottaa työssä tai jatko-opintojen aikana vastuuta työeettisyydestä, luotettavuudesta ja muiden ammattilaisten asiantuntemuksen kunnioittamisesta. Ohjelman opiskelijat voivat tehdä asiaankuuluvia arvioita tieteellisistä, sosiaalisista ja eettisistä näkökohdista. Ihmissuhdetaidot: Ryhmätyö ja kommunikointi Ekologian ja kestävän kehityksen maisteriohjelmasta valmistuneet opiskelijat voivat tehdä yhteistyötä muiden ihmisten kanssa. Tämä edellyttää kykyä osallistua aktiivisesti projektiin määrätyillä rooleilla, tehtävillä ja vastuilla. Valmistuneet voivat myös käynnistää, suunnitella, johtaa ja arvioida suurempia projekteja. Ohjelmasta valmistuneet opiskelijat hallitsevat kirjallisen ja suullisen viestinnän. Opiskelija osaa esittää tietoa, ongelmia ja ratkaisuja jäsennellysti asiaankuuluvin tekniikoin englanniksi tai omalla äidinkielellään eri kohderyhmille. Tutkimus- tai kehitysprojektien suunnittelu, toteutus ja esittely tieteellisten ja yhteiskunnallisten tarpeiden ja vaatimusten mukaisesti Ekologian ja kestävän kehityksen maisteriohjelmasta valmistuneella opiskelijalla tulee olla tietoa luonnontieteilijästä ja luonnontieteen roolista yhteiskunnassa. Valmistuneet ymmärtävät myös alan ja siihen liittyvän tutkimusalueen sosiaaliset ja taloudelliset olosuhteet. Hän osaa käynnistää, toteuttaa ja esittää edistyksellisiä kehitysprojekteja vakiintunein menetelmin. Opetus ja työskentelytavat Ohjelma sisältää neljä lukukautta kokopäiväisiä opintoja ja johtaa biologian maisteriin (120 opintopistettä). Opetuskieli on englanti. Mukana olevat kurssit löytyvät opetussuunnitelmasta. Kurssit järjestetään pääosin tapaustutkimusten ympärille, jotka ratkaistaan yksilöllisesti tai ryhmässä. Tämä edellyttää usein enemmän tai vähemmän laajan tehtävän itsenäistä suunnittelua, joka raportoidaan suullisesti tai kirjallisesti. Tätä saavutusta täydentävät pakolliset laboratoriotyöt, seminaarit ja kenttätutkimukset. Pro gradu -työ tehdään pääosin toisena vuonna ja se on 30, 45 tai 60 högskolepoäng (vastaa opintopistettä). Tämä tarkoittaa, että opiskelija voi valita suppeamman pro gradu -tutkielman ja yhdistää sen muiden aihepiirien jatko-opintoihin tai syvempään saman alan kursseihin. Opetussuunnitelmassa on määritelty, mitkä kurssit ovat pakollisia (m), valinnaisia (e) tai vapaaehtoisia (v). Myös merkintä m/e löytyi, mikä tarkoittaa, että yksi kurssiryhmästä tulisi valita. Opetussuunnitelmaan kuulumattomat kurssit tulee hyväksyä ohjelmalautakunnalla opinto-ohjaajan kanssa neuvoteltuaan. Kurssien tulee liittyä ohjelmaan. Tutkimus Kestävä ravinto- ja energianhallinta Luonnonvarat ovat minkä tahansa ekosysteemin rakennuspalikoita. Sen ymmärtäminen, missä nämä resurssit ovat, miten ne virtaavat maisemissamme ja miksi näemme nämä käyttötavat, ovat keskeisiä kysymyksiä kestävämmän hoidon kannalta. Conservation Ecology Group Lajirikkaiden niittyjen ja lehtimetsien hoito on muuttunut radikaalisti viimeisen 80 vuoden aikana. Monet lajit ovat muuttuneet harvinaisiksi ja uhanalaisiksi resurssien ja elinympäristön vähentyessä. Tutkimme, mitä tarvitaan monimuotoisuuden säilyttämiseen. Ekologiset verkostot ja yhteisön ekologia Käytämme ekologisia verkostoja ja muita mallinnusmenetelmiä käsitelläksemme erilaisia yhteisön ekologiakysymyksiä. Teoreettinen biologia Teoreettisen biologian divisioonan tutkimus perustuu matemaattiseen mallintamiseen. Tällä lähestymistavalla tutkimme erilaisten laajamittaisten biologisten järjestelmien, kuten ekologisten ja epidemiologisten järjestelmien, rakennetta ja dynamiikkaa. -
MSc
Täyspäiväinen
4 lukukaudet
Englanti
Elo 2022
Kampus
 
École Polytechnique
Palaiseau, Ranska

Ympäristötekniikan ja kestävän kehityksen johtamisen maisterin tutkinto tarjoaa todellista teknistä asiantuntemusta ympäristökysymyksistä, mukaan lukien maaperän ja vesien pil ... +

Ympäristötekniikan ja kestävän kehityksen johtamisen maisterin tutkinto tarjoaa todellista teknistä asiantuntemusta ympäristökysymyksistä, mukaan lukien maaperän ja vesien pilaantumisen diagnosointi, käsittely- ja valorisaatioprosessit, sekä syvällisen ymmärryksen niiden kehityksen taloudellisista ja sosiaalisista haasteista. Jotkut kansainväliset sääntely- ja eettiset näkemykset täydentävät teknisiä ja johtamisen kursseja. -
Maisteri
Täyspäiväinen
2 vuotta
Englanti
Syys 2022
Kampus
 
College of Charleston
charleston, Yhdysvallat

Tämä monitieteinen ohjelma valmistaa sinut ympäristöuran uran haasteisiin. Ympäristöpolitiikan opiskelijana keskityt ympäristökysymyksiin, erityisesti taloudellisiin, poliitti ... +

Tämä monitieteinen ohjelma valmistaa sinut ympäristöuran uran haasteisiin. Ympäristöpolitiikan opiskelijana keskityt ympäristökysymyksiin, erityisesti taloudellisiin, poliittisiin ja sosiaalisiin tekijöihin, jotka ovat olennainen osa päätöksentekoa, kehittämistä ja toteuttamista ympäristöasioihin liittyvien vastausten suhteen. -
MSc
Täyspäiväinen
2 - 3 vuotta
Englanti
Kampus
 

Ansaitse stipendi, jonka arvo on jopa 10 000,00

Tutustu stipendimme suomiin mahdollisuuksiin.
University of Denver, Josef Korbel School of International Studies
Denver, Yhdysvallat

Maisterimme globaalissa ympäristökestävyydessä harjoittaa sitoutunutta, poikkitieteellistä lähestymistapaa globaalien muutosten syiden ja seurausten ymmärtämiseen, toimintastr ... +

Maisterimme globaalissa ympäristökestävyydessä harjoittaa sitoutunutta, poikkitieteellistä lähestymistapaa globaalien muutosten syiden ja seurausten ymmärtämiseen, toimintastrategioihin tiedottamiseen ja opiskelijoiden valmentamiseen vaikuttavaan ja mielekkääseen uraan. Pyrimme aina yhdistämään globaalin paikalliseen ja antamaan opiskelijoille mahdollisuuden tehdä muutoksia kaikilla tasoilla. Valmistuneet ovat valmiita pitämään avainasemassa tärkeissä organisaatioissa maailmanlaajuisesti julkisella, yksityisellä ja voittoa tavoittelemattomalla sektorilla. -
Maisteri
Täyspäiväinen
Osa-aikainen
2 vuotta
Englanti
Kampus
 
Cranfield University
Cranfield, Yhdistynyt kuningaskunta

Vaikka viimeisten kolmen vuosikymmenen aikana on edistytty paljon, vielä yli miljardilla ihmisellä ei ole pääsyä turvalliseen, luotettavaan ja kohtuuhintaiseen vesihuoltoon; j ... +

Vaikka viimeisten kolmen vuosikymmenen aikana on edistytty paljon, vielä yli miljardilla ihmisellä ei ole pääsyä turvalliseen, luotettavaan ja kohtuuhintaiseen vesihuoltoon; ja useammalla kuin kahdella kerralla kyseisellä numerolla ei vielä ole pääsyä perusvesiasennuksiin. Tämä kurssi tarjoaa olennaiset taidot ja tietämyksen, joita tarvitaan vesihuolto- ja saniteettihankkeiden ja -ohjelmien suunnitteluun ja toteuttamiseen missä tahansa maailmassa, erityisesti pienituloisissa maissa. -
MSc
Täyspäiväinen
Osa-aikainen
Englanti
Kampus
 
Universidad Ana G. Méndez - Recinto de Cupey
San Juan, Puerto Rico

Se valmistelee opiskelijaa tunnistamaan, arvioimaan ja hallitsemaan toksikologisia tai ammatillisia riskejä ihmisissä ja ekosysteemissä. Analysoi epäpuhtauksien leviämisen til ... +

Se valmistelee opiskelijaa tunnistamaan, arvioimaan ja hallitsemaan toksikologisia tai ammatillisia riskejä ihmisissä ja ekosysteemissä. Analysoi epäpuhtauksien leviämisen tilanteita; ihmisen altistumisreitit ja kemiallinen vuorovaikutus ympäristön kanssa. -
MSc
Täyspäiväinen
Osa-aikainen
5 lukukaudet
Espanjalainen
Tammi 2022
Kampus
 
Van Hall Larenstein, University of Applied Sciences
Vlissingen, Alankomaat

Ilmastomuutoksen ja delta-alueiden maailman väestönkasvun takia kohtaamme kiireellisiä sosiaalisia kysymyksiä. River Delta Development -päällikön sisällä kehität tietoa ja pät ... +

Ilmastomuutoksen ja delta-alueiden maailman väestönkasvun takia kohtaamme kiireellisiä sosiaalisia kysymyksiä. River Delta Development -päällikön sisällä kehität tietoa ja pätevyyttä deltateknologiasta, käytännöllisestä tutkimuksesta ja siirtymistä tavoitteena turvata hyvinvointi ja hyvinvointi tuleville sukupolville. -
MSc
Täyspäiväinen
18 kuukautta
Englanti
Syys 2022
01 Elo 2022
Kampus
 
University of Chemistry and Technology, Prague
Praha, Tšekki

Tämä maisteriohjelma on tarkoitettu ensisijaisesti ulkomailta tuleville hakijoille. Opiskelijat ovat velvollisia maksamaan lukukausimaksun. Kaikki kurssit järjestetään englann ... +

Tämä maisteriohjelma on tarkoitettu ensisijaisesti ulkomailta tuleville hakijoille. Opiskelijat ovat velvollisia maksamaan lukukausimaksun. Kaikki kurssit järjestetään englanniksi. Opinto-ohjelma on Tšekin opetus-, nuoriso- ja urheiluministeriön akkreditoima ja se on Bologna Process - European Higher Education Area -vaatimusten mukainen. Ohjelma valmentaa asiantuntijoita, joilla on asiantuntemusta ympäristökemiasta, mikrobiologiasta, hydrobiologiasta, vesi- ja ilmakehän teknologioista, dekontaminaatiotekniikoista ja jätteenkäsittelytekniikoista. Tämän ohjelman monitieteinen luonne valmistaa tutkinnon suorittaneita uraan kaikilla ympäristönsuojeluun ja tekniikkaan liittyvillä aloilla. Ohjelma tarjoaa opiskelijoille kattavat tiedot ympäristönsuojelusta ja tekniikasta, mukaan lukien ilman, veden ja maaperän suojelu. Ohjelmassa painotetaan asiantuntijakoulutusta jätteiden tuotannosta sekä teollisuudesta että kunnallisista lähteistä ja keskittyy jätteen syntymisen ehkäisemiseen ja minimoimiseen, jätteiden hyötykäyttöön ja jälleenkäsittelyjätteiden poistoon sekä ympäristövaikutusten arviointiin. Tärkeä osa ohjelmaa on omistettu vesiteknologioille ja ilmansuojelutekniikoille. Ohjelma sisältää myös koulutusta teollisuustoksikologiasta, ekotoksikologiasta, ympäristöanalyysistä, dekontaminaatiotekniikoista ja ympäristöystävällisestä lainsäädännöstä. -
Maisteri
Täyspäiväinen
2 vuotta
Englanti
Syys 2022
28 Helmi 2022
Kampus
 
University of Hertfordshire
Hatfield, Yhdistynyt kuningaskunta +2 Lisää

Kauppatieteiden maisteri Kestävää suunnittelua tarjotaan Ebenezer Howardin suunnittelukoulussa, mikä heijastaa ainutlaatuista sijaintiamme maakunnassa, jossa sijaitsevat maail ... +

Kauppatieteiden maisteri Kestävää suunnittelua tarjotaan Ebenezer Howardin suunnittelukoulussa, mikä heijastaa ainutlaatuista sijaintiamme maakunnassa, jossa sijaitsevat maailman ensimmäiset puutarhakaupungit, ja keskitymme tutkimaan tämän paikannusperinnön nykyaikaisia suunnitteluvaikutuksia. -
MSc
Täyspäiväinen
Osa-aikainen
Englanti
25 Tammi 2022
Kampus
 
University of the Highlands and Islands
Perth, Yhdistynyt kuningaskunta

Jos haluat tehdä todellisen muutoksen vuoristoalueiden kestävyyteen, tämä jatko-opintokurssi kestävässä vuoristokehityksessä on sinulle. Sillä on maailmanlaajuinen tunnustus U ... +

Jos haluat tehdä todellisen muutoksen vuoristoalueiden kestävyyteen, tämä jatko-opintokurssi kestävässä vuoristokehityksessä on sinulle. Sillä on maailmanlaajuinen tunnustus UNESCOn kestävän vuoristokehityksen puheenjohtajana. -
MSc
Osa-aikainen
2 - 6 vuotta
Englanti
Syys 2022
Online
 
SOAS University of London
Lontoo, Yhdistynyt kuningaskunta

Yritykset, hallitukset, kehitysyhteistyöjärjestöt ja kansalaisjärjestöt pyrkivät nyt integroimaan vähän hiilidioksidipäästöjä ja ilmastoa kestävän lähestymistavan työhönsä. Il ... +

Yritykset, hallitukset, kehitysyhteistyöjärjestöt ja kansalaisjärjestöt pyrkivät nyt integroimaan vähän hiilidioksidipäästöjä ja ilmastoa kestävän lähestymistavan työhönsä. Ilmastonmuutos- ja kehitysohjelma antaa opiskelijoille perustan ilmastomuutoksen hillitsemisen ja siihen sopeutumisen käsitteellisiin ja käytännön ulottuvuuksiin, koska ne liittyvät kehityskysymyksiin. -
MSc
Täyspäiväinen
Osa-aikainen
Englanti
26 Huhti 2022
14 Maalis 2022
Online
 
The University of Edinburgh - College of Medicine & Veterinary Medicine
Edinburgh, Yhdistynyt kuningaskunta

Tämä verkko-oppimisohjelma tarjoaa tieteidenvälisen lähestymistavan säilyttämisen hallintaan. Se kokoaa yhteen Edinburghin yliopiston Global Health Academyin ja kumppanin glob ... +

Tämä verkko-oppimisohjelma tarjoaa tieteidenvälisen lähestymistavan säilyttämisen hallintaan. Se kokoaa yhteen Edinburghin yliopiston Global Health Academyin ja kumppanin globaalien yhteistyökumppaneiden asiantuntemusta, joka tarjoaa ensimmäisen luokan opetusta ja tutkimusta biologisen monimuotoisuuden, villieläinten ja ekosysteemien terveyden alalla. -
MSc
Osa-aikainen
Englanti
13 Syys 2022
27 Elo 2022
Online
 
University of Nottingham Malaysia
Semenyih, Malesia

Ympäristötekniikan maisteriohjelma on suunnattu opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita ympäristötekniikasta, mutta alun perin sitoutuivat ylempään ylempään jatko-ohjelmaan. ... +

Ympäristötekniikan maisteriohjelma on suunnattu opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita ympäristötekniikasta, mutta alun perin sitoutuivat ylempään ylempään jatko-ohjelmaan. Se on ihanteellinen niille, jotka haluavat erikoistua ympäristötekniikkaan valmistuttuaan perustutkintoa tai työskenneltyään ympäristötekniikan alalta. -
MSc
Täyspäiväinen
English (UK)
Kampus
 
ZHAW School of Life Sciences And Facility Management
Wädenswil, Sveitsi

Ympäristön ja luonnonvarojen maisteri tekee sinusta ympäristöasiantuntijan ja kestävän kehityksen asiantuntijan. Valitse erikoisuutesi Agrofood Systemsistä, Biodiversity ... +

Ympäristön ja luonnonvarojen maisteri tekee sinusta ympäristöasiantuntijan ja kestävän kehityksen asiantuntijan. Valitse erikoisuutesi Agrofood Systemsistä, Biodiversity -
MSc
Täyspäiväinen
Osa-aikainen
3 lukukaudet
Englanti, Saksan kieli
Kampus
 
University of Cambridge - Cambridge Institute for Sustainability Leadership
Madingley, Yhdistynyt kuningaskunta

Master of Studies (MSt) rakennetun ympäristön välitieteellisessä suunnittelussa (IDBE) on muuntava osa-aikainen master-kurssi Cambridgen yliopistossa rakennetussa ympäristössä ... +

Master of Studies (MSt) rakennetun ympäristön välitieteellisessä suunnittelussa (IDBE) on muuntava osa-aikainen master-kurssi Cambridgen yliopistossa rakennetussa ympäristössä työskenteleville globaaleille ammattilaisille. -
Maisteri
Osa-aikainen
2 vuotta
Englanti
Kampuksella ja verkossa
Kampus
Online