Master of Urban Studies: Kaupunkiliiketoiminta ja -kehitys - Kiinteistöt ja liikenne

Yleistä

Lue lisää ohjelmasta instituution verkkosivuilta

Ohjelman kuvaus

Nopea kaupunkikehitys tuo mukanaan mahdollisuuksia ja haasteita, jotka voidaan nähdä kaikkialla maailmassa. Kaupunkikehitystä ohjaa suuri joukko sidosryhmiä ja etuja etenkin kiinteistö- ja liikennealalla sekä julkisissa ja kansalaisjärjestöissä. Ohjelma käsittelee erityisesti eri sidosryhmien roolia ja vuorovaikutusta sekä institutionaalisia näkökulmia kestävien ja elinkelpoisten kaupunkien kehittämiseen. Koulutus on monitieteinen, ja sen perustana ovat taloustiede, liiketalous ja talousmaantiede.

Ohjelma on rakennettu kaupunkitutkimuksen laitoksen kansainvälisten tutkimusympäristöjen ympärille. Koulutuksella ja tutkimuksella on suuri poliittinen merkitys, ja molemmat ottavat usein aktiivisesti mukaan liike- tai julkisen sektorin sidosryhmiä. Osastolla on tiivistä yhteistyötä liikenne- ja kiinteistösektorin sidosryhmien sekä paikallisten ja alueellisten päättäjien kanssa. Opetushenkilöstöön kuuluu tutkijoita, jotka ovat mukana tutkimushankkeissa esimerkiksi K2-Ruotsin julkisen liikenteen tietokeskuksen ja CFFF: n (Center for Real Estate Business) kanssa. Ohjelma sisältää myös näkökohtia yliopiston tietojenkäsittelytieteen ja mediatekniikan osastolla tehdystä Smarts Cities- ja Smart Transport -liiketoiminnan tutkimuksesta.

Ohjelmarakenne

Ohjelman kaksi ensimmäistä lukukautta pidetään kampuksella, jossa kurssit antavat opiskelijoille käsityksen eri sidosryhmien näkökulmista ja siitä, miten erilaiset kaupunki- ja teknologiset haasteet vaikuttavat heidän työhönsä. Toisen lukukauden aikana voit keskittyä johonkin seuraavista erikoisaloista kiinnostuksesi mukaan:

 • Kiinteistökehitys ja asuminen
 • Liikenne ja infrastruktuuri
 • Maankäyttö ja politiikka
 • Alueellinen kehitys

Kolmannen lukukauden aikana voit valita opiskella ulkomailla yhdessä Malmö University 250 kumppanikorkeakoulusta, osallistua vapaasti seisoville kursseille Malmö University tai harjoittelua tutkimusprojektissa. Toinen vuosi päättyy diplomityöhön (30 op).

Tuleva urasi

Kaupunkien kehittäminen edellyttää laajaa tietoa yhteiskunnallisten haasteiden, kuten liikenteen ja kiinteistökehityksen, taloudellisista näkökulmista sekä syvällistä näkemystä innovatiivisista prosesseista. Nämä näkökulmat ovat tärkeitä ymmärtämään kaupungistumisen vetureita ja ymmärtämään alueiden kehitystä kaupunkien ja alueiden sisällä ja välillä. Valmistumisen jälkeen sinulla on ainutlaatuinen käsitys siitä, miten tällaiset haasteet vaikuttavat kaupunkeihin ja alueisiin, mikä tekee sinusta pätevän työskentelemään näiden asioiden kanssa kaikilla aloilla. Opiskelijat kiinnostavat yksityistä sektoria erilaisissa konsulttiyrityksissä tai suuremmissa rakennusyrityksissä sekä julkishallinnossa paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla. Ohjelma tarjoaa myös vankan pohjan jatko-opinnoille.

Valinta

Kun olet täyttänyt hakemuksesi akateemisilla todistuksillasi ja englannin kielellä, sinun on myös toimitettava todistusasiakirja.

Ensimmäisellä hakukierroksella hakeville opiskelijoille todistusasiakirja on ladattava osoitteeseen universityadmissions.se 1. helmikuuta mennessä.

Tämän päivämäärän jälkeen toimitettuja tositteita ei hyväksytä.

Suorita hakemus loppuun seuraavasti:

 • Luo tili ja hae ohjelmaan osoitteessa universityadmissions.se/antagning.se.
 • Lataa dokumentaatio pdf-muodossa osoitteeseen universityadmissions.se/antagning.se tai lähetä asiakirja postitse. Sinun on osoitettava sekä kandidaatin tutkinto että englannin kielen taito, jotta niitä voidaan pitää ohjelmana. Viimeisen vuoden hakijat, jotka saavat tutkintotodistuksensa ennen ohjelman alkua, voivat myös hakea, mutta heidän on noudatettava erityisiä ohjeita.
 • Todistusasiakirja on ladattava osoitteeseen universityadmissions.se/antagning.se määräaikaan eli 1. helmikuuta ensimmäiselle valintakierrokselle hakeville opiskelijoille.

Sisäänpääsyvaatimukset

Kandidaatin tutkinto, joka koostuu 180 opintopisteestä. Vastaa englannin kieltä B / English 6 ruotsin lukiossa.

organisaatio

Kaupunkitutkimus: Kaupunkiliiketoiminta - Kiinteistöt ja liikenne on maisteriohjelma opiskelijoille, jotka haluavat tulevaisuuden uraa houkuttelevien ja kestävien kaupunkien kehittämisessä ja hallinnassa. Ohjelma on sisällöltään monialainen, mutta sen perusta on liiketalous, taloustiede ja talousmaantiede. Nämä näkökulmat ovat tärkeitä ymmärtämään kaupungistumisen vetureita ja ymmärtämään alueiden kehitystä kaupunkien ja alueiden sisällä ja välillä. Kiinteistöt ja liikenne sekä niiden tuottamat palvelut ovat keskeisiä tekijöitä kaupunkien ja alueiden elinkelpoisen integraation kannalta.

Kaupunkien toiminta kehittyy eri sidosryhmien välisen yhteistyön avulla sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Ohjelman taloudelliset näkymät tarjoavat ymmärryksen erilaisista kannustimista, jotka edistävät kestävien kaupunkien kehitystä. Se sisältää sekä liiketoiminnan että sosiaalisen kehityksen.

Ohjelma tarjoaa opiskelijoille pätevyyden ja analyyttiset välineet, joita tarvitaan analysoimaan ja arvioimaan kriittisesti kaupunkikehityksen tavoitteita, kuten uusia liiketoimintamalleja ja kehityshankkeita. He voivat työskennellä yksityisissä, julkisissa ja kansalaisjärjestöissä, joilla on erilaiset roolit kaupunkien ja alueiden yhdentymisessä ja kehittämisessä. Opiskelijat voivat myös jatkaa akateemista uraa aloittamalla tutkimuskoulutuksen, kun he ovat suorittaneet ohjelman.

Lukukausi 1 ja 2 on omistettu pakollisille kursseille kaupunkitutkimuksen pääalalla. Lukukauden aikana 3 opiskelijaa voi valita erikoistumisensa suorittamalla kursseja ulkomailla (vaihto-opinnot), valinnaisia kursseja kaupunkitutkimuksen laitoksella tai hakea tutkimusharjoitteluun. Näiden kurssien ei tarvitse olla Urban Studies -alalla.

Oppimistulokset

Tieto ja ymmärrys

Maisterin tutkinnon (120 opintopistettä) opiskelijan on:

 • osoittamaan tietoa ja ymmärrystä pääopinnoista, mukaan lukien sekä laaja-alainen tuntemus että huomattava erikoistunut tietyillä aloilla sekä näkemys nykyisestä tutkimus- ja kehitystyöstä, ja
 • osoittaa erikoistunutta metodologista tietoa pääopinnoissa.
Osaaminen ja taidot

Maisterin tutkinnon (120 opintopistettä) opiskelijan on:

 • osoittaa kyvyn integroida kriittisesti ja järjestelmällisesti tietoa ja analysoida, arvioida ja käsitellä monimutkaisia ilmiöitä, asioita ja tilanteita myös rajallisella tiedolla
 • osoittaa kykyä tunnistaa ja muotoilla kysymyksiä kriittisesti, itsenäisesti ja luovasti, suunnitella ja soveltaa sopivia menetelmiä noudattaen edistyneitä tehtäviä ennalta määrätyssä ajassa ja siten osaltaan edistää tiedon muodostumista sekä kykyä arvioida tätä työtä
 • osoittaa kyky puheessaan ja kirjoittamisessa sekä kansallisesti että kansainvälisesti ilmoittaa selkeästi ja keskustella päätelmistään ja tiedoista ja perusteista, joihin ne perustuvat vuoropuhelussa eri yleisöjen kanssa, ja
 • osoittaa taidot, joita tarvitaan osallistumiseen tutkimus- ja kehitystyöhön tai itsenäiseen työskentelyyn jollain muulla pätevyydellä.
Tuomio ja lähestymistapa

Maisterintutkinnon (120 op) suorittamiseksi opiskelijan on

 • osoitettava kyky tehdä arviointeja pääalalla tutkimuksen mukaan asiaankuuluvista kurinpidollisista, sosiaalisista ja eettisistä kysymyksistä sekä osoittaa tietoisuutta tutkimus- ja kehitystyön eettisistä näkökohdista
 • osoittaa kuvan tutkimuksen mahdollisuuksista ja rajoituksista, sen roolista yhteiskunnassa ja yksilön vastuusta sen käytöstä, ja
 • osoittaa kykynsä tunnistaa henkilökohtainen lisätietojen tarve ja ottaa vastuu jatkuvasta oppimisestaan.
Viimeksi päivitetty Marras 2020

Oppilaitoksesta

Malmö University strives to be part of society at every level. Whether that is regionally, nationally or globally, its focus is making the world a better and fairer place.

Malmö University strives to be part of society at every level. Whether that is regionally, nationally or globally, its focus is making the world a better and fairer place. Näytä vähemmän