Sosiaalisen Syrjäytymisen Maisteriohjelma

Åbo Akademi

Ohjelman kuvaus

Lue virallinen kuvaus

Sosiaalisen Syrjäytymisen Maisteriohjelma

Åbo Akademi

Kesto: 120 opintopistettä, 2 vuotta kokopäiväistä opiskelua

Tutkinto: Filosofian maisteri, teologinen maisteri

Vuotuinen saanti: 20

Opintomaksu: 10 000 € opiskelijoille EU: n ulkopuolisista maista / ETA-maista

Yhteystiedot: sosiaalx@abo.fi

Nykypäivän nopeasti muuttuvan maailman kasvava monimuotoisuus ja monimutkaisuus ovat köyhyydessä, laillisten oikeuksien menettämisessä sekä kulttuurisessa ja sosiaalisessa eristäytymisessä kärsivien ihmisten kasvava maailmanlaajuinen huolenaihe. Nämä kysymykset ovat esimerkkejä sosiaalisen syrjäytymisen ilmiöstä; monimutkainen edellytys, joka ulottuu taloudellisten haittojen ja köyhyyden lisäksi. Se on monitahoinen prosessi, jonka kautta ihmiset menettävät poliittisen, oikeudellisen ja sosiaalisen toimijan, ja joiden kautta heitä leimautetaan tai syrjitään. Sosiaalinen syrjäytyminen liittyy siis tiiviisti kulttuuriin ja historiaan, siihen, miten vuorovaikutuksessa ja rajat ylitetään, miten ajattelemme yhteiskunnasta, mitä pidämme totta ja miten kuvittelemme hyvää maailmaa.

Tämä ohjelma perustuu tarpeeseen tunnustaa sosiaalisen syrjäytymisen monialainen luonne. Se vie vakavasti tarvetta analyyttisten välineiden analysoimiseen kriittisesti yhteiskunnallisista ja kulttuurisista tulevaisuuksistamme laajemmasta näkökulmasta humanistisiin näkökulmiin ja ankkuroituihin aiheisiin kuten historiaan, etiikkaan, filosofiaan, uskontoon, sukupuolistutkimuksiin, teologiaan ja vähemmistöön opinnot. Ohjelma kattaa joukon ajankohtaisia ​​globaaleja kysymyksiä ja tuo pintaan relevantteja tekijöitä ja ulottuvuuksia, jotka perustuvat sosiaalisen syrjäytymisen prosessiin. arvot, ideat, uskomukset, suuntaukset, ideologiat, käytännöt yhdessä yksilön ja sosiaalisen toimijan kanssa, kykyjä ja voimaa. Tämän ohjelman tarjoamat taidot ovat hyödyllisiä sekä opiskelijoille, jotka etsivät uran useissa organisaatioissa ja niille, jotka pyrkivät uraan tutkimuksessa.

Pääsyvaatimukset

Opiskelijoiden on tarjottava vastaava vertaileva uskonto, sukupuolistutkimus, historia, filosofia, teologia tai vastaava tutkintotodistus. Lisäksi voidaan ottaa huomioon aikaisemmat tutkimukset, asiaankuuluva työ- ja organisaatiokokemus sekä muut ansioita ja pätevyyttä. Opiskelijavalinta tehdään hakemusasiakirjojen perusteella (mukaan lukien CV ja motivaatiokirje). ei ole pääsykoetta.

Englannin kielellä suoritettavien maisteriohjelmien hakijoiden on aina osoitettava tietämyksensä englannin kielestä ja täytettävä yleinen akateemisen vaatimuksen

Miten hakea?

Lisätietoja sovellusvaatimuksista ja -menettelyistä, lukukausimaksuista ja stipendeistä on osoitteessa http://www.abo.fi/ansok/master

Oppilaitoksessa tarjolla ohjelmia seuraavilla aloilla:
  • Englanti


Päivitetty October 23, 2017
Kesto ja hinta
Tämä kurssi on Kampusopiskelu
Start Date
Aloituspäivämäärä
Elo 2018
Duration
Kesto
2 vuotta
Kokopäiväinen
Price
Hinta
10,000 EUR
Information
Deadline
Tammi 31, 2018
Application period 1 December 2017 - 31 January 2018 at 15.00 (Helsinki time)
Locations
Suomi - Vaasa
Aloituspäivämäärä: Elo 2018
Hakemukset perillä viimeistään Tammi 31, 2018
Application period 1 December 2017 - 31 January 2018 at 15.00 (Helsinki time)
Loppumispäivämäärä Ota yhteyttä yliopistoon
Dates
Elo 2018
Suomi - Vaasa
Hakemukset perillä viimeistään Tammi 31, 2018
Application period 1 December 2017 - 31 January 2018 at 15.00 (Helsinki time)
Loppumispäivämäärä Ota yhteyttä yliopistoon
Price
opiskelijoille EU: n ulkopuolisista maista / ETA-maista