Saksa

Opiskelu Saksassa

Korkeakoulutus Saksassa

Useat maailman huippuyliopistot sijaitsevat Saksassa, esimerkiksi Heidelbergin yliopisto (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, perustettu vuonna 1386), Freiburgin yliopisto (perustettu 1457), Münchenin teknillinen yliopisto (Technische Universität München) ja Leipzigissä sijaitseva evoluutioantropologian Max Planck-instituutti.Suurin osa Saksan yliopistoista on julkisia ja niiden lukukausimaksut ovat tällä hetkellä noin 60 euroa lukukaudessa.

Opetusta painotetaan  Saksassa enemmän kuin tutkimusta, poikkeuksena tästä muutamat itsenäiset instituutit, jotka tunnetaan niiden perinteikkäästä yhteiskuntatieteellisestä tutkimuksestaan. Psykologian, antropologian, filosofian tai sosiologian tutkintoa tavoittelevien opiskelijoiden kannattaa pitää mielessä, että näiden alojen tutkimusyliopistoissa kilpailu on kovaa ja opiskelijaksi hyväksytään yleensä vain poikkeuksellista lahjakkuutta alalla osoittaneet opiskelijat.

Kansainvälisten opiskelijoiden parissa suosittuja ovat myös ammattikorkeakoulut (Fachhochschule, FH). Kurssit valmistavat opiskelijoita tietylle, ei-akateemiselle alalle työllisymiseen, esimerkiksi IT-alalle, hoitotyöhön tai liiketalouteen. Saksan osavaltiot ja valtio ylläpitävät myös useita ammattikorkeakouluja, joista valmistutaan virkamiesuralle. Ammattikorkeakouluissa ei voi suorittaa tohtorin tutkintoja.

 

Saksassa kuvataiteesta, muotisuunnittelusta, graafisesta suunnittelusta ja musiikista kiinnostuneet voivat opiskella luovien alojen korkeakouluissa. Saksa on jo vuosisatojen ajan tuottanut taiteen, kirjallisuuden ja musiikin helmiä ja esimerkiksi sellaisia taiteilijoita ja tieteilijöitä kuin Mozart, Brahms, Hesse, Max Ernst ja Nietzsche. Saksa on edelleen vahva tekijä taiteen, elokuvien ja muodin maailmassa.

 

Saksalaisessa yliopistossa opiskelu

Saksalaiseen yliopistoon haluavien opiskelijoiden on osoitettava Abitur, ylioppilastodistuksen kaltainen dokumentti. Saksan kansalaiset, jotka eivät ole suorittaneet Abitura voivat osallistua Begabtenprüfungiin (kirjaimellisesti: kelpoisuuskoe) saadakseen opinto-oikeuden yliopistossa. Kansainvälisten opiskelijoiden täytyy olla saanut ACT- tai SAT-kokeista vähintään 28 / 1300 pistettä tullakseen hyväksytyksi. USAssa suoritettua lukiotodistusta tai vastaavaa ei pidetä Abiturin veroisena eikä siitä ole hyötyä saksalaiseen korkeakouluun haettaessa.

Joistakin yliopistoista voi saada stipendin kirjojen ja elinkustannusten akttamiseen. Laki nimeltä Bundesausbildungsförderungsgesetz takaa, että vähemmän vakavaraiset opiskelijat saavat jopa 650 euroa kuussa kandidaatin tutkinnon suorittamisen ajan eli 4-5 vuotta. Yleensä puolet tästä summasta on korotonta opintolainaa, ja se on maksettava takaisin.

Yleensä opetuskieli on saksa, eli opiskellakseen Saksassa tulee opiskelijan osata kieltä riittävän hyvin.

 

Saksan viisumit ulkomaalaisille opiskelijoille

Alle kolmen kuukauden oleskeluun (esimerkksi kesäkursseja suorittavat opiskelijat) tarvitaan Schengen-viisumi. Schengen-viisumilla maassa olevien opiskelijoiden on poistuttava Saksasta kolmen kuukauden kuluttua.

Jos opiskelija aikoo olla maassa yli kolme kuukautta, tarvitaan kansallinen viisumi. Hakemuksessa tulee selvästi osoittaa, miksi opiskelija tarvitsee kansallisen viisumin ja kertoa suorittavatko he Saksassa tohtorin tutkintoa vai koko opintoja. Viisumihakemuksen yhteyteen tarvitaan myös seuraavat dokumentit: oppilaitoksen hyvöksymiskirje, sairausvakuutuskortti, osoitus pääsykoetuloksista ja todistus siitä, että hakija osaa saksaa tai aikoo suorittaa saksan kursseja osana opintoja.

 

Miksi opiskella Saksassa?

Saksaa pidetään maana, jossa kansainvälisiin opiskelijoihin suhtaudutaan erityisen positiivisesti ja kannustavasti. Tätä väitettä tukee se, että lukukausimaksut ovat useissa Saksan yliopistoissa lähes olemattomat. Opiskelu Saksassa on ulkomailla opiskelusta kiinnostuneille loistava vaihtoehto.

Tietoja Saksasta

Saksassa on 80 miljoonaa asukasta, mikä tekee siitä Euroopan Unionin suurimman maan.Maata pidetään Euroopan tärkeimpänä poliittisena ja taloudellisena vaikuttajana, ja sen talous on maailman neljänneksi suurin. Saksalla on yhteistä rajaa sekä Puolan, Tanskan, Itävallan, Ranskan ja Sveitsin kanssa, ja maassa on suuri määrä maahanmuuttajia. Saksan etninen väestöpohja on 80-prosenttisesti saksalainen, kaksiprosenttisesti puolalainen, 5 % on taustaltaan Lähi-Idästä ja 2 % Aasiasta. Saksan korkea elintaso, kattava terveydenhuolto ja sosiaaliturvajärjestelmä ovat houkutelleet maahan väkeä ympäri maailmaa, ja niiden ansiosta talous on säilyttänyt tasapainonsa globaalista taantumasta huolimatta.

Kun Itä-ja Länsi-Saksa yhdistyivtä 1990-luvun alussa, Berliinistä tuli jälleen Saksan pääkaupunki, kun taas Länsi-Saksan pääkaupunki Bonn sai erityisen liittovaltion kaupungin aseman (Bundesstadt). Saksa on edustuksellisen demokraattinen, osavaltioista muodostuva, parlamentaarinen tasavalta, jonka poliittinen järjestelmä toimii vuoden 1949 Grundgesetzissä, perustamisasiakirjasa, kuvattujen suuntaviivojen mukaisesti. Maassa vaaditaan kahden kolmasosan enemmistö parlamentin kamareihin, ja perustuslaki takaa vallan kaksijaon ja oikeuden ihmisarvoon.

 

Keskeisiä faktoja Saksasta

  • Saksa muodostuu 16 osavaltiosta, joita kutsutaan lääneiksi (Länder) ja joista jokaisella on oma perustuslakinsa.
  • Vuonna 2002 Saksassa otettiin käyttöön euro ja samalla se myös määritteli euron rahapolitiikan Frankfurtissa sijaitsevan Euroopan keskuspankin sääntöjen mukaisesti.
  • Saksan merkitystä tieteelle, matematiikalle ja teknologialle ei voi korostaa liikaa. Nerokkaiden saksalaisten joukkoon kuuluvat mm.  Einstein, Max Planck, Herman von Helmholtz, Johannes Gutenberg, Gottfried Leibniz ja Carl Gauss, jotka ovat vain murto-osa saksalaisista tiedemiehistä, jotka ovat antaneet maailmalle mm. seuraavat kuuluisat keksinnöt:  ensimmäinen automaattinen digitaalinen tietokone, painokone ja matemaattiset laskelmat, jotka pohjustivat tien modernin televiestinnän kehittämiseen.
  • Saksassa poliisin numero on 110 ja ambulanssin 112.
  • Saksa on yksi maailman teknologisesti pisimmälle kehittyneistä hiilen, raudan, sementin, teräksen, koneiden, ajoneuvojen ja kemikaalien valmistajista. Se on myös tehnyt suuria investointeja vihreään energiaan, erityisesti aurinkoenergiaan ja tuulienergiaan.
  • Saksan suosittuja nähtävyyksiä ovat Baijerin Alpit, Schwarzwald, Reinin laakson ja sen vanhat linnat, sekä pääkaupunki Berliini, jossa Itä-Saksan miehityksen jäljet edelleen näkyvät.


Saksan ilmasto

 Itä-Euroopan mannerilmaston ja Länsi-Euroopan meri-ilmaston välissä sijaitsevassa Saksassa ilmasto on lauhkeaa Golfvirran ja Pohjois-Atlantin virran ansiosta. Suurimmassa osassa Saksaa vuoden sademäärä on keskimäärin 790 mm. Kesät ovat lämpimiä ja talvet yleensä lauhkeita, kesällä lämpötila voi nousta 26 asteeseen ja laskea vähän nollan alapuolelle talvella. Joskus lunta tulee rankasti, ja joinain talvina ei lainkaan.


Uskonto Saksassa

Noin 60 prosenttia saksalaisista kuuluu evankeliseen kirkkoon. 30 % kristityistä saksalaisia on katolisia ja 30 % protestantteja. Suuri osa - lähes 30 prosenttia - saksalaisista ilmoittaa olevansa ateisteja tai agnostikkoja. Suurin osa uskonnottomista asuu itäisessä Saksassa tai suurissa kaupungeissa kuten Münchenissä, Frankfurtissa ja Berliinissä.

 

Kielet Saksassa

Saksan virallinen kieli on tietysti saksa,mutta useat saksalaiset puhuvat myös sujuvaa englantia. Tuoreessa tutkimuksessa kävi ilmi, että 65 % Saksan kansalaista ovat kaksikielisiä tai heillä on riittävä tai lähes täydellinen kyky ymmärtää ja kommunikoida useilla kielillä. Tämä johtuu siitä, että Saksalla on niin useita rajanaapureita, mikä helpottaa saksalaisten vierailemista useilla eri kulttuurien alueilla.  ​

Saksan ei ole helpoin kieli oppia ja kielessä on muutama "koukero ", joita ulkomaisten opiskelijoiden on usein vaikea omaksua ja muistaa käyttää puhuessaan tai kirjoittaessaan saksaksi. Esimerkiksi substantiivien ensimmäinen kirjain kirjoitetaan isolla, ja substantiivit myös jaetaan maskuliineihin (der), feminiineihin (die) ja neutreihin (das). Kielessä myös artikkelin käyttö vaihtelee yhteydestä riippuen, ja näitä sijamuotoja kutsutaan akkusatiiviksi, datiiviksi, genetiiviksi ja nominatiiviksi.

 

Oppilaitokset

Oppilaitokset ja yliopistot maassa Saksa

Verkko-oppilaitokset ja ‑yliopistot maassa Saksa