Vastuu- ja ympäristöhallinnon maisteri

Oulu University of Applied Sciences

Ohjelman kuvaus

Lue virallinen kuvaus

Vastuu- ja ympäristöhallinnon maisteri

Oulu University of Applied Sciences

Yleiskatsaus

Vesi- ja ympäristökysymykset ovat maailmanlaajuisesti huolestuttavia sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Ympäristönsuojelu edellyttää kokonaisvaltaista ja monitieteistä näkemystä ja ymmärrystä kestävän kehityksen periaatteista ja luonnonvarojen järkevästä käytöstä.

Vesi- ja ympäristöhallinnon maisteriohjelma lisää osallistujien osaamista ja taitoja, joiden avulla he voivat rakentaa uran veteen ja ympäristöhallintoon. Se tarjoaa myös opiskelijoille käytännöllisen käsityksen vesi- ja ympäristötekniikan käsitteistä. Erityisesti veden, maan ja ilman väliset vuorovaikutukset korostuvat. Osallistujat saavat kokemusta viimeisimmistä työkaluista, joita voidaan hyödyntää vesi- ja ympäristöjohtamishankkeissa konsulttien, urakoitsijoiden ja julkisten viranomaisten kanssa. Kansainväliset yhteydet ovat tärkeä voimavara monikansallisten kehitystehtävien hoitamisessa.

Tutkimusten toteutus

Opinnot toteutetaan pääasiassa verkko-oppimisen kautta kahden intensiivisen ajanjakson aikana. Intensiivisten aikakausien aikana järjestetään Oulussa opetus ja koulutus. Ensimmäinen jakso järjestetään tammikuun 2019 alussa ja kestää 3-5 päivää. Toinen intensiivinen kausi järjestetään syksyllä 2019.

Kehittyneet ammatilliset valmiudet toteutetaan enimmäkseen verkossa. Opinnäytetyön alussa aloitetaan opinnäytetyö, johon kuuluu opettajan kuuleminen ja aiheen hyväksyminen. Opiskelija jatkaa opinnäytetyötä koko opintojaksollaan vasta toisen intensiivisen ajan, jolloin opinnäytetyö on valmis. Verkossa pidettävien kokousten ja neuvojen järjestäjänä toimivan lehtorin määrää tarjotaan opiskelijoille opinnäytetyöhön.

Tutkimusten alku

Kevät 2019

Kelpoisuusehdot

Hakijoilla on oltava kandidaatti- tai maisteritutkinto siviili-, ympäristö-, kemian-, mekaanisen, prosessi- tai vesitekniikan, ympäristöhygienian, ympäristötieteiden, geologian tai limnologian alalla. Tutkinto on saatava päätökseen ennen 28. joulukuuta 2018.

Lisäksi valmistumisen jälkeen vaaditaan kolmen vuoden kenttäkohtaista työkokemusta. Jos hakija on suorittanut toisen asteen tai ylemmän korkeakoulututkinnon Suomessa kaikissa koulutusaloissa, otetaan huomioon näiden tutkintotodistusten ja korkeakoulututkinnon välinen työkokemus.

Oppilaitoksessa tarjolla ohjelmia seuraavilla aloilla:
  • Englanti


Päivitetty June 12, 2018
Kesto ja hinta
Tämä kurssi on Kampusopiskelu
Start Date
Aloituspäivämäärä
Contact school
Duration
Kesto
1 - 2 vuotta
Osa-aikainen
Kokopäiväinen
Price
Hinta
10,000 EUR
EU: n ja ETAn ulkopuolisille opiskelijoille maksettava lukukausimaksu 10 000 € / lukuvuosi, apuraha saatavilla
Locations
Suomi - Oulu
Aloituspäivämäärä : Contact school
Hakemukset perillä viimeistään Ota yhteyttä yliopistoon
Loppumispäivämäärä Ota yhteyttä yliopistoon
Dates
Contact school
Suomi - Oulu
Hakemukset perillä viimeistään Ota yhteyttä yliopistoon
Loppumispäivämäärä Ota yhteyttä yliopistoon