Keystone logo
Charles University Faculty of Education

Charles University Faculty of Education

Charles University Faculty of Education

Johdanto

Kasvatustieteellinen tiedekunta on yksi seitsemästätoista tiedekunnasta, jotka liittyvät Prahan Kaarlen yliopiston alaisuuteen. Sen ensisijainen tavoite on kouluttaa opettajia ja muuta pedagogista henkilöstöä kaikentyyppisille kouluille ja koulujärjestelmille eri opintotasoilla (kandidaatit ja maisterit) ja eri muodoissa. Vaikka viisi muuta tiedekuntaa Charlesin yliopistossa ovat myös virallisesti päteviä kouluttamaan opettajia, kasvatustieteellisestä tiedekunnasta tekee ainutlaatuisen sen koulutuskeskeisyys ja monimutkaisuus. Tiedekunta tarjoaa yliopistotason esi- ja täydennyskoulutusta seuraavilla aloilla: Humanistiset tieteet, yhteiskuntatieteet, taidekasvatus, liikuntakasvatus, matematiikka ja luonnontieteet.

Tiedekunta kouluttaa parhaillaan noin 4200 opiskelijaa sekä BA- että MA -opinto -ohjelmissa sekä lähes 10 000 opiskelijaa, jotka opettavat monenlaisissa yhdistetyissä opinto -ohjelmissa, pääasiassa osana opettajien ammatillista kehitystä.

Tiedekunta avataan myös lukiolaisille ulkomaalaisille opiskelijoille, jotka voivat ilmoittautua englanninkieliseen opetukseen. Tiedekunta osallistuu kansainväliseen Erasmus Mundus -ohjelmaan, jonka tavoitteena on helpottaa opiskelijoiden ja opettajien liikkuvuutta.

BA- ja MA -koulutusohjelmat

Vuonna 2006 tiedekunta otti käyttöön ECTS -opintopistejärjestelmän, joka on tunnustettu kaikissa EU -maissa ja mahdollistaa siten opiskelijoiden helpomman liikkuvuuden EU: ssa.

Kasvatustieteellisen tiedekunnan opiskelija opiskelee yleensä kahden aineen yhdistelmää.

Kandidaatin opinto -ohjelmat

Kolmivuotisen BA-opinto-ohjelman tavoitteena on antaa opiskelijoille olennaista tietoa kahdesta valitusta aineesta, mutta se ei ole opettajan tutkinto-BA-tutkinnon suorittaneet eivät ole virallisesti päteviä opettamaan. Siksi ohjelmassa tarjottavien pakollisten ja valinnaisten kurssien rakenne on räätälöity tavalla, joka rakentaa valittujen aiheiden ammatillista asiantuntemusta eikä opiskelijoiden koulutustaitoja ja opetustaitoja. BA -opetussuunnitelma sisältää siis vain muutamia pedagogisia ja psykologisia aloja koskevia kursseja. Opetussuunnitelma sisältää kuitenkin myös pakollisen motivoivan opetuskäytännön, jonka pitäisi auttaa opiskelijoita päättämään, haluavatko he jatkaa jatko-opinnoissaan opettajaksi.

Maisteriohjelmat

Kaksivuotisen jatko-maisteriohjelman valmistuneet ovat hankkineet merkittävää asiantuntemusta valitsemansa kahden ydinaineen kattamalla ammatillisella alueella ja tämän lisäksi he ovat myös kehittäneet pedagogisia, psykologisia ja didaktisia taitojaan, ratkaisevaa kaikille opettajan ammatille. Pakollisten ja valinnaisten kurssien lisäksi, jotka pyrkivät vahvistamaan opiskelijoiden ammatillista asiantuntemusta, MA-opetussuunnitelma sisältää myös erityisesti räätälöityjä didaktisia kursseja ja täysimittaisen opiskelijoiden opetuskäytännön, jotka kaikki on integroitu orgaaniseen ja toisiinsa yhdistettyyn järjestelmään. Jatko-MA-tutkinnon suorittanut on täysin pätevä opettamaan ylemmissä perus- ja lukioissa.

Historia

Prahan Kaarlen yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta perustettiin marraskuussa 1946, ja se perustui yhteen ensimmäisistä presidentin asetuksista, jotka annettiin itsenäisen Tšekkoslovakian valtion palauttamisen jälkeen, ja myös äskettäin annetun lain, jolla pyrittiin tiedekunnissa kaikissa sen ajan yliopistoissa. Tämä oli huipentuma kestäviin ponnistuksiin, joilla pyrittiin takaamaan opettajille huomattava yliopistokoulutus kaikilla tasoilla, sekä perus- että keskiasteen tasolla. Charlesin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta avattiin virallisesti 15. marraskuuta 1946 Prahan Rudolfinumissa (Taiteilijoiden talo), ja juhlalliseen lanseeraukseen osallistui Tšekin presidentti tohtori Edvard Beneš.

Kuitenkin vuoden 1953 kouluuudistus onnistui purkamaan kaikki Tšekin kasvatustieteelliset tiedekunnat. Äskettäin perustettu laitos yleisten aineiden opettajien kouluttamiseksi oli nimeltään Pedagoginen yliopisto - Korkeakoulu.

Vielä yksi Tšekin koulutusjärjestelmän uudistus (joka toteutettiin vuonna 1959) synnytti Prahan ja Brandýs nad Labemin pedagogisia instituutteja, jotka oli suunniteltu peruskoulun opettajien kouluttamiseen, kun taas tulevien lukio -opettajien piti opiskella ydinaineitaan eri yliopistojen tiedekunnissa, Kuten oli tapahtunut ennen vuotta 1946. Tšekin kasvatustieteelliset tiedekunnat perustettiin uudelleen vasta vuonna 1964. On syytä mainita, että taiteen, musiikin ja liikunnan opettajat olivat aluksi koulutettuja muilla vastaavilla Kaarlen yliopiston tiedekunnilla samalla kun he osallistuivat joihinkin pedagogisiin ja psykologiset kurssit kasvatustieteellisessä tiedekunnassa.

1970-luvun puolivälissä perus- ja lukio-opettajien koulutusverkostot yhdistettiin ja yhdistettiin ja vastaavaa opiskeluaikaa pidennettiin viiteen vuoteen. Ne olivat melko onnettomia aikoja, koska monet laitokset purettiin tai liitettiin muihin yliopiston tiedekuntiin.

Tiedekunnan 50 vuoden olemassaolon aikana joukko merkittäviä asiantuntijoita eri aloilla on opettanut sen riveissä, kuten Cyril Bouda, V.Hrabal, J.Charvát, Otakar Chlup, L.Kopeckij, J.Plavec, V.Tardy ja F. Vodička, vain muutamia mainitakseni.

Sijainnit

  • Prague

    Pedagogická fakulta UK v Praze Street: Magdalény Rettigové 4 , 116 39, Prague

    Ohjelmat

    Kysymyksiä