Keystone logo
© TESS
EIT RawMaterials Academy - AMIR

EIT RawMaterials Academy - AMIR

EIT RawMaterials Academy - AMIR

Johdanto

Moderni elämäntapamme perustuu raaka-aineisiin. Rautatieinfrastruktuurimme raudasta ja teräksestä älypuhelimien piirien kultaan ja hopeaan: raaka-aineita on kaikkialla. Jopa siirtyminen ilmastoneutraaliin tulevaisuuteen vaatii kobolttia sähköajoneuvoihin, litiumia ladattaviin akkuihin, piitä aurinkosähköihin ja aurinkopaneeleihin sekä harvinaisia maaelementtejä uusiutuvaa energiaa tuottaviin tuulivoimaloihin.

Maailman pienentyessä ja hyperyhteyksissä yhteiskunnan vaikutus maapalloon ei ole koskaan ollut näkyvämpi. Nyt on selvää, että meidän on siirryttävä kiertotalouteen voidaksemme käyttää vastuullisesti maapallon rajallisia resursseja. Mutta mitä vain yksi henkilö voi tehdä auttaakseen? Enemmän kuin luuletkaan! Todellinen muutos vaatii rohkeutta, innovatiivista ajattelua ja kollektiivista toimintaa – samaa taitoa, jota EIT RawMaterials Academy - AMIR etsii tulevilta opiskelijoilta. Oletko valmis louhimaan raakoja kykyjäsi, auttamaan muovaamaan kiertokulkuisempaa, vihreämpää taloutta ja luomaan kestäviä ratkaisuja huomista varten?

Mitä tarjoamme opiskelijoille?

EIT RawMaterials Academy - AMIR tarjoaa opiskelijoille ainutlaatuisen mahdollisuuden oppia dynaamisessa ympäristössä keskittyen tosielämän haasteisiin. EIT:n (European Institute of Innovation and Technology), Euroopan unionin elimen, myöntämä EIT Label on laatutodistus, joka myönnetään vain erinomaisille maisteri- ja tohtoritason koulutusohjelmille.

EIT RawMaterials Academy - AMIR EIT-merkityn ohjelman opiskelijana olet osa Euroopan suurinta raaka-aineverkostoa, jossa on yli 120 ydin- ja liitännäiskumppania ja 180 projektikumppania, mukaan lukien korkeakoulujen ammattilaiset, tutkijat ja teollisuus. asiantuntijoita yli 20 Euroopan maasta. EIT Label -opiskelijana sinut toivotetaan tervetulleeksi tähän verkostoon ja tuet ja edistät EIT RawMaterialsin tavoitteita löytää uusia, innovatiivisia ratkaisuja kestävän raaka-aineiden saannin turvaamiseksi koko arvoketjussa: etsinnästä, kaivostoiminnasta ja louhinnasta, mineraalien käsittelyyn, kierrätykseen ja siirtymiseen kohti kiertotaloutta. EIT RawMaterialsin tavoitteena on varustaa uuden sukupolven innovaattorit Euroopassa tarvittavalla yrittäjähenkisellä ajattelutavalla materiaaliratkaisujen suunnitteluun ja toimittamiseen. Saat myös mahdollisuuden tehdä kansainvälistä yhteistyötä ja kehittää kestäviä ratkaisuja kiireellisiin taloudellisiin, ympäristöllisiin ja yhteiskunnallisiin haasteisiin. Ja kauan valmistumisen jälkeen voit pysyä yhteydessä EIT RawMaterials Alumnin kautta.

Mitä odottaa?

 • Opinnäytetyöharjoitukset johtaviin eurooppalaisiin yrityksiin
 • Jäsenyys EIT RawMaterials Alumni -yhteisössä
 • 'Oppiminen tekemällä' haasteisiin perustuvilla kursseilla, jotka keskittyvät tosielämän ongelmiin
 • Opintomatkat ja vierailut innovatiivisiin yrityksiin ja teollisuusalueille
 • Jännittäviä uusia tapoja oppia: verkkokurssit, virtuaali- ja lisätty todellisuus sekä MOOCit
 • Kurssit, jotka on suunniteltu vaalimaan käynnistysideoita kiihdyttimillä ja inkubaattoreilla
 • Kurssimoduulit, jotka on omistettu yrittäjyydelle ja innovaatiotaidoille
 • EIT RawMaterials Innovaatiotuki: liiketoimintasuunnitelmakilpailut, innovaation käynnistysleirit, siemenrahoitus
 • Osaaminen raaka-aineista - kattava käsitys koko raaka-aineiden arvoketjusta
 • EIT RawMaterialsin kesäkoulut ja poikkitieteelliset kurssit
 • Eurooppalainen liikkuvuus – tutkimus vähintään kahdessa Euroopan maassa

Yksinomainen toiminta ja tuki EIT-merkittyille opiskelijoille

EIT RawMaterials Academy - AMIR EIT-merkittyjen maisteriohjelmien opiskelijat saavat joukon lisämahdollisuuksia kehittää innovaatio- ja yrittäjyystaitojaan, kasvattaa verkostoaan raaka-ainesektorilla ja hankkia menestymiseensä tarvitsemansa kokemus.

Nämä eksklusiiviset tapahtumat kokoavat yhteen EIT-merkittyjä opiskelijoita eri maisterikoulusta ja muodostavat perustan yhteisille oppimiskokemuksillesi, mikä tekee sinusta EIT RawMaterials -yhteisön täysjäsenen.

Osallistuvat yliopistot

 • Bordeaux'n yliopisto - Ranska
 • NOVA University Lissabon - Portugali
 • TU Darmstadt - Saksa
 • Liegen yliopisto - Beligum
 • Madridin teknillinen yliopisto - Espanja
 • Miskolcin yliopisto - Unkari

Kampuksen ominaisuudet

Onko sinulla raaka-ainealan liikeidea?

EIT RawMaterials tarjoaa monenlaista tukea yksityishenkilöille ja yrityksille, joilla on innovatiivisia liikeideoita, kuten:

 • Pre-Jumpstarter-työpaja
  Tämä ainutlaatuinen tapahtuma EIT RawMaterials Academy Labelled -maisteriohjelmien opiskelijoille tarjoaa tukea ajattelun kehittämiseen käynnistysidean ympärillä ja erityisesti valmistautumiseen hakemaan EIT Jumpstarteriin.
 • EIT Jumpstarter
  Yksi Euroopan parhaista esikiihdyttämöohjelmista, joka auttaa sinua kehittämään liikeideaasi ja ymmärtämään, mitä menestyvän startupin luominen edellyttää.
 • Booster-puhelu
  Rahoitus- ja verkostotuen tukeminen raaka-ainealalla toimiville startup-yrityksille ja pk-yrityksille.
 • EIT RawMaterials -kiihdytin
  Kolmivaiheinen kiihdytysohjelma, joka auttaa aloittelevia yrityksiä, joilla on kehitetty tuote, tuomaan ratkaisunsa markkinoille

  Sijainnit

  • Bordeaux

   Bordeaux, Ranska

   • Lisbon

    Lisbon, Portugali

    • Darmstadt

     Karolinenplatz,5, 64289, Darmstadt

     • Liège

      Place du 20 Août,7, 4000, Liège

      • Madrid

       Calle Ramiro de Maeztu,7, 28040, Madrid

       • Miskolc

        Miskolc, Unkari

        Kysymyksiä