Keystone logo
ISM University of Management and Economics

ISM University of Management and Economics

ISM University of Management and Economics

Johdanto

Laatu ja kansainvälisyys

Toimintansa aloittamisesta vuonna 1999 ISM University of Management and Economics on ollut alusta asti yksi tavoite – tarjota innovatiivisia, laadukkaita johtamisen ja taloustieteen opintoja ja koulutusta luoville, kunnianhimoisille nuorille ja jo kokeneille yritysjohtajille. Asiakastunnustus (opiskelijat, yritykset ja alumnit), kansainvälinen tunnustus ja kestävä kehitys. Laatu ja kansainvälisyys ovat nousseet yliopiston toiminnan tärkeimmäksi painopisteeksi. Tämän tavoitteen on arvioinut Keski- ja Itä-Euroopan johtamiskehitysyhdistyksen (CEEMAN) ISM:lle vuonna 2006 myöntämä International Quality Accreditation (IQA), mikä todistaa, että ISM kuuluu yliopistoihin, jotka tarjoavat alueen pisimmällä liiketalouden opintoja.

207772_StudiesthatwillgetYoufar.png

Tietämyksen ja kokemusten jakaminen moderniin liiketoimintaan

ISM-opinto-ohjelmat yhdistävät onnistuneesti teoreettisen ja käytännön tiedon. Monet täällä työskentelevistä tiedemiehistä ovat tunnustettuja asiantuntijoita. Siten he ovat hyvin tietoisia nykyaikaisten yritysten kohtaamista ongelmista ja niiden ratkaisemiseen tarvittavasta tiedosta. Myös yliopisto-opettajat harjoittavat aktiivista akateemista toimintaa tutkimalla johtamisen ilmiöitä Itämeren alueen valtioissa – ISM on yksi Baltic Journal of Management -lehden aloitteentekijöistä. Yliopisto osallistuu aktiivisesti kansainvälisten tiedejärjestöjen toimintaan, jossa se vaihtaa ajankohtaista tietoa ja kokemusta kumppaneiden kanssa.

Opiskelijoiden kansainväliset liiketoimintamahdollisuudet varmistetaan ISM: n perustajan, norjalaisen johtamiskoulun BI: n ja eri puolilta maailmaa kutsuttujen luennoitsijoiden kokemuksesta.

ISM pyrkii kouluttamaan menestyviä ja vastuullisia yritysjohtajia. Yliopisto vastasi ensimmäisenä Liettuassa kauppakorkeakoulujen ja akateemisten yhdistysten maailmanlaajuiseen pyyntöön edistää yritysten sosiaalista vastuuta maailmanlaajuisesti. ISM on sitoutunut noudattamaan PRME-periaatteita, jotka joukko tutkijoita ja johtavia akateemisia organisaatioita paljastettiin YK:n Global Compact Leaders Summitissa heinäkuussa 2007. PRME tarjoaa akateemisille instituutioille puitteet edistää laajempaa yritysten yhteiskuntavastuuta ja sisällyttää yleismaailmalliset arvot opetussuunnitelmiin ja tutkimukseen.

ISM on myös yksi ensimmäisistä Liettuan yliopistoista, joka on liittynyt YK:n Global Compact -sopimukseen ja siten osaksi kansallista vastuullisten yritysorganisaatioiden verkostoa. Tämän verkoston ja Global Compactin jäsenet ovat sitoutuneet linjaamaan toimintansa ja strategiansa kymmenen yleisesti hyväksytyn periaatteen kanssa ihmisoikeuksien, työvoiman, ympäristön ja korruption torjunnan aloilla. Näin tehdessään liiketoiminta globalisaation ensisijaisena liikkeellepanevana voimana voi auttaa varmistamaan, että markkinat, kauppa, teknologia ja rahoitus kehittyvät tavalla, joka hyödyttää talouksia ja yhteiskuntia kaikkialla.

Yliopisto on saavuttanut paljon vastuuta ja eettistä johtajuutta. Liiketoiminnan etiikan kursseja tarjotaan kaikkien yliopistosyklien opiskelijoille. Tätä aihetta käsitellään kandidaatin, maisterin ja tohtorin opiskelijoiden loppututkimuksissa. ISM jakaa tietoa ja kokemusta muiden kanssa.

ISM: n aloitus

ISM: n edeltäjä oli Liettuan tunnettu koulutuslaitos. Sen perustivat vuonna 1995 BI Norwegian Business School ja Kaunasin teknillinen yliopisto.

ISM University of Management and Economics perustettiin Kaunasiin vuonna 1999 ensimmäisenä yksityisomistuksessa olevaksi hallintokoulutuslaitokseksi Liettuassa. ISM: n perustajat ovat BI Norwegian Business School, Euroopan suurin yrityskoulu ja Innovation Norway (entinen Norjan teollisuus- ja aluekehitysrahasto).

Tilastot

ISM tänään

 • Kaikki opintoasteet: kandidaatti-, maisteri- ja tohtoriopinnot
 • ISM Executive Schooljohtamisen opintojen ja koulutuksen maisteri
 • Tutkimus: osaaminen ja liiketoiminnan kehittäminen
 • 42% tiedekunnastamme on kansainvälistä
 • Kaksoistutkintomahdollisuudet korkeasti arvostetuissa eurooppalaisissa ja yhdysvaltalaisissa kauppakorkeakouluissa
 • Yli 100 partneriyliopistoa vaihto-opintoihin
 • Yli 2000 opiskelijaa
 • Yli 4000 alumnia
 • 98 % ISM-tutkinnon suorittaneista työskentelee omalla tutkintoalallaan
 • 1/3 aloittaa oman yrityksen
 • Innovatiiviset ja vuorovaikutteiset opetusmenetelmät: tapaustutkimukset, ryhmätyöt, simulaatiot, tiimityö

  Sijainnit

  • Vilnius County

   Arklių gatvė,18, 01305, Vilnius County

   Kysymyksiä