Keystone logo
Matej Bel University

Matej Bel University

Matej Bel University

Johdanto

MBFRONT

Matej Bel University on julkinen yliopisto, joka saavutti yliopistotason vuonna 2010 ja on European University Associationin jäsen. Yliopisto tarjoaa korkealaatuista yliopistoa ja jatkokoulutusta kannustamalla luovaa tieteellistä ja taiteellista tutkimusta. Tieto on edistynyttä ja siinä yhdistyvät sekä tieteellisen kehityksen että käytännön kysymysten vaatimukset. Yliopisto tarjoaa klassisen valikoiman yliopistokoulutusmahdollisuuksia kaikilla kolmella tasolla ja opintomuodoissa koulutuksen, sosiaalikysymysten, talouden, lain, politiikan, humanististen tieteiden ja luonnontieteiden aloilla, kansainvälisten suhteiden, taloudellisten erikoisalojen ja matematiikka. Lisäksi se tarjoaa myös anglofonisia ja osittain frankofonisia opintoja.

MBU kehittää yhteisiä opinto -ohjelmia ja on yhteydessä suuriin ulkomaisiin yliopistoihin, joissa opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa osa opinnoistaan. Siksi MBU -tutkinnon suorittaneet löytävät tehokkaasti paikkansa työmarkkinoilla paitsi kotona myös ulkomailla. Koulutuksellisen, tieteellisen ja taiteellisen toiminnan lisäksi merkittävää osaa MBU: n luovasta toiminnasta edustaa perustutkimus ja soveltava tutkimus yhteistyössä kansallisten ja kansainvälisten instituutioiden kanssa. Yliopisto on tutkimuksen huippuosaamisen keskus ja tieteellisiä ja kehityshankkeita rahoitetaan Euroopan rakennerahastoista. Lisäksi se toteuttaa elinikäistä oppimista MBU -lastenyliopiston ja kolmannen ajan MBU -yliopiston eri kursseilla ja muodoissa. Lopuksi se tarjoaa opiskelijoille riittävät mahdollisuudet monenlaiseen sosiaaliseen toimintaan monenlaisten MBU: n urheiluseurojen, taiteellisten yhdistysten ja opiskelijajärjestöjen kautta. Kutsumme sinut tutustumaan Keski -Slovakian luonnon kauneuteen!

MBU: n tehtävä ja visio

Tehtävämme

Osana eurooppalaista koulutus- ja tutkimusaluetta Matej Bel University edistää merkittävästi korkealaatuisen yliopisto-opetuksen ja laajan yhteiskunnan tarpeita vastaavan täydennyskoulutuksen tarjoamista. Yliopisto kehittää uutta tietoa tuottavan tieteellisen ja taiteellisen tutkimuksen avulla ja edistää älykkäiden, moraalisten, aitojen ja sosiaalisesti vastuullisten yksilöiden muodostumista ja siten oppivan yhteiskunnan luomista.

Näkemyksemme

Matej Bel University on nimenomaan osoittautunut koulutusalan johtajaksi Keski -Slovakian alueella, sitä pidetään yleisesti vahvana kansainvälisesti merkittävänä kansallisena yliopistona. Sen asema on saavutettu korkean koulutuksen laadun, tutkinnon suorittaneiden onnistuneen sijoittamisen työmarkkinoille, erinomaisen kansainvälisen yhteistyön tietyillä tutkimusaloilla ja yhteistyön käytännön sekä ammattiurheilun ja taiteellisen esityksen ansiosta julkinen. MBU: n toiminnan perusperiaatteet ja hyväksytyt arvot MBU suojaa itsenäisyyttään, moraalista ja tieteellistä riippumattomuuttaan poliittiselta ja taloudelliselta vallalta ja kunnioittaa akateemisia vapauksia.

 • MBU kehittää akateemista huippuosaamistaan, laatuaan ja hyvää mainettaan kaikilla toiminta -alueilla, ja se on ottanut käyttöön palautemekanismeja kaikilla hallinnon ja toiminnan tasoilla.
 • MBU vertaa toimintansa tasoa ja tuloksia johtaviin yliopistoihin sekä Euroopan tasolla tunnustettuihin laatustandardeihin ja yhteiskunnan tarpeisiin. Se edistää kansainvälistä yhteistyötä ja yhteistyötä käytännön kanssa muutoksen ja kehityssuuntausten lähteenä.
 • MBU parantaa ammattitaidon kasvua, luovuuden ja kekseliäisyyden kehittämistä, joustavuutta, kriittistä ja rakentavaa vuoropuhelua sekä perusresurssien ja innovaatioprosessien jatkuvaa arviointia.
 • MBU tukee opinto -ohjelmien, kurssien ja ammatillisten toimintojen ainutlaatuisuutta ja houkuttelevuutta ja parantaa niiden sisältöä läheisessä yhteydessä maailmanlaajuisten ja oman tutkimuksen tulosten kanssa.
 • MBU parantaa koulutusprosesseja teknologisen kehityksen ja aktiivisen oppimisen periaatteiden hengessä ja vaatii opetusprosessin didaktista osaamista.
 • MBU pitää tieteellistä tutkimusta lähtökohtana. Pysyvä mukana oleva koulutusprosessi ja sen kansainvälinen luonne, jossa tiimityön ja toteutuksen toteuttaminen käytännössä on sen laadun tärkein edellytys.
 • MBU katsoo olevansa velvollinen levittämään uutta tieteellistä tietoa, kansallista kulttuuria ja perinteitä sekä eurooppalaisen humanismin, etiikan ja demokratian arvoja.
 • MBU rakentaa sisäistä eheyttä, joka perustuu yliopiston vahvempien ainutlaatuisten työpaikkojen yhteistyöhön sekä niiden yhteenliittämiseen, vuoropuheluun, kunnioitukseen, luottamukseen ja yhteiseen vastuuseen tuloksista. Kaikesta tästä tulee edellytys sen tehokkaalle toiminnalle, menestykselle ja yliopistoyhteisölle.
 • MBU pitää yliopiston työntekijän ominaispiirteinä jatkuvaa itsensä kehittämistä, ammatillista ja henkilökohtaista kasvua, ammatillista etiikkaa ja moraalista koskemattomuutta, kohtuullisia vaatimuksia ja ihmisten välistä empatiaa, henkilökohtaista ja sosiaalista vastuuta ja institutionaalista uskollisuutta.

Voit lukea lisää yliopistosta täältä .

MBBACK

Sijainnit

 • Banská Bystrica

  Národná 12, 974 01, Banská Bystrica

Kysymyksiä