Keystone logo
University of Applied Arts Vienna

University of Applied Arts Vienna

University of Applied Arts Vienna

Johdanto

Angewandte on johtava taiteen ja tutkimuksen osaamiskeskus, joka tunnustetaan kansallisesti ja kansainvälisesti.

 • Korkealaatuisimpia projekteja ja tapahtumia kehitetään kaikilla Angewandten taide- ja tutkimusaloilla. Angewandtella on johtava asema itävaltalaisessa taiteessa ja kulttuurissa.
 • Angewandte on taiteellisen tutkimuksen alalla avainasemassa Itävallassa, ja se on myös saavuttanut suurta tunnustusta kansainvälisesti. Yliopistosta taidehakemistotutkimusta (PEW) koskevalle Itävallan tiederahastolle (FWF) tehtyjen hakemusten toistuva menestys antaa vahvan todistuksen korkeaan saavutustasoon.
 • Erinomaiset kansainväliset taiteilijat ja tutkijat kaikilla Angewandten aloilla tarjoavat välttämättömiä impulsseja heidän yksilöllisten oppiaineidensa kehittämisessä ja myös tieteenalojen rajojen ulkopuolella - olipa kyse sitten heidän teoksistaan, julkaisuistaan, näyttelyiden järjestämisestä ja taiteen markkinoista , luovassa teollisuudessa tai median kautta.
 • Angewandten käytössä on tiheästi kudottu ja rakenteellisesti vakiintunut verkosto kansainvälisesti tunnettuja instituutioita ja asiantuntijoita, joka tarjoaa lukuisia yhteistyömahdollisuuksia kansallisille ja kansainvälisille kumppaneille ja kiinnostuneille.

Students learning together


Angewandte tarjoaa toimillaan tehokkaita impulsseja yhteiskunnan muokkaamiseen.

 • Angewandten johtamat poikkitieteellisesti suunnitellut projektit nauttivat mainetta toimittamalla säännöllisesti merkityksellisiä impulsseja ja panoksia sosiaalisen kehityksen prosesseihin.
 • Angewandte-tutkinnon suorittaneilla on ammattimaisesti menestyviä, innovatiivisia, kriittisesti ajattelevia, vastuullisia ja rikkomuksia ajattelevia persoonallisuuksia, ja heillä voi olla muotoileva rooli taidemaailman, luovan teollisuuden ja muun alueen muovaamisessa.
 • Angewandte on tärkeä tapahtuma- ja näyttelykeskus, ja se hyötyy tulevasta arkkitehtuuriuudistuksesta ja -laajennuksesta, joka lisää sen mahdollisuuksia välittää asiaankuuluvaa taiteellista ja tieteellistä tietoa erilaisille kohderyhmille yhteiskunnassa.
 • Asiaankuuluvia kulttuuri- ja koulutuspoliittisia keskusteluja kehitetään ja muotoillaan aktiivisesti Angewandten panoksilla.


Angewandte antaa tärkeän panoksen Itävallan vahvistamiseen innovaatiokeskuksena.

 • Yhdistämällä monialaisesti oman talon asiantuntemuksensa asiaankuuluvien tutkimuskumppaneiden kanssa Angewandte osallistuu erilaisiin hankekokonaisuuksiin kohti innovatiivisten ja sosiopoliittisten tavoitteiden saavuttamista.
 • Valmistuneet, luovien alojen osallistujat (esim. Äskettäin perustetut tai innovaatioihin suuntautuneet pienet ja keskisuuret yritykset), yhteistyökumppanit ja muut asianomaiset osapuolet hyödyntävät Angewandten tarjoamia tietoja, tukevaa asiantuntemusta ja palveluita (esimerkiksi hankkiessaan rahoitusta EU-avustukset).
 • Siten Angewandte täyttää siltatoiminnon kansallisten ja kansainvälisten päähenkilöiden välillä, jolloin tämä tehtävä varmistaa samanaikaisesti jatkuvan ankkuroitumisen merkityksellisille käytännön aloille.


Angewandtessa ero - sisällöllinen, metodinen, kulttuurinen - nähdään haasteena ja mahdollisuutena ryhtyä rakentavaan ja kriittiseen vuorovaikutukseen.

 • Pitämällä Angewandten perustavoitteet ajan tasalla nykymaailmasta visuaalisen ja mediataiteen, muotoilun, arkkitehtuurin, estetiikan, taidehistorian sekä luonnontieteiden ja kulttuuritieteiden luovat ideat ja energiat tuodaan elävään ja kunnioittavaan vuorovaikutukseen. Näin estetiikkataiteellisten vaatimusten ja tuloslähtöisten odotusten välinen haastava tasapaino voidaan säilyttää.
 • Eri luovien näkökulmien vuorovaikutus luo osallistavia lähestymistapoja, jotka takaavat vastuullisen ja tietoisen vuorovaikutuksen sosiaalipoliittisesti tai ideologisesti latautuneiden aiheiden kanssa.

Sijainnit

 • Vienna

  Vienna, Itävalta

Kysymyksiä