Yliopistot kohteessa

Yksityiskohtaista tietoa opiskelupaikoista

Klikkaa alla olevia linkkejä ja lue millaista on eri maissa opiskelu. Tarjoamme yleistietoa maista ja kerromme paikallisesta korkeakoulujärjestelmästä, lukukausimaksuista, akateemisen vuoden rakenteesta, kansainvälisten opiskelijoiden vaihtoehdoista ja muusta tärkeästä. Olemme myös koonneet hyödyllisiä vinkkejä ja käytännön tietoa sairausvakuutuksista, opiskelijaviisumeista ja elinkustannuksista.

Korkeakoulutusmahdollisuuksia halki maailman

Jatko-opinnot, oli kyseessä sitten maisterin tutkinto, MBA tai lyhytkurssi, ovat jatkuvasti suositumpia modernissa, erikoistumisen ja globalisaation leimaamassa taloudessamme. Jatkotutkintojen, diplomien ja sertifikaattien määrä nousee joissain maissa jopa nopeammin kuin perustutkintojen määrä. Maisterin ja tohtorin tutkinnon ja kursseja voi suorittaa lähes millä tahansa akateemisella alalla, ja kun vaihtoehtoisia yliopistoja on tuhansia halki maailman, voi jokainen jatko-opintoja harkitseva löytää juuri omiin tarpeisiin vastaavan oppilaitoksen ja ohjelman.

Yliopistoja ja muita korkeakouluja on maailmassa monentyyppisiä. Vaikka yksityiskohdat vaihtelevat maasta toiseen, useimmat kuuluvat joihinkin seuraavista kategorioista:

 • Yleisyliopistot, joissa keskitytään sekä tutkimukseen että kurssityöhön ja joissa akateemisten aineiden kirjo on laaja;
 • Kauppakorkeakoulut, joissa voi suorittaa MBA-tutkintoja ja muita liiketalouden jatkotutkintoja;
 • Teknilliset oppilaitokset, joissa opiskellaan tieteeseen, teknologiaan, tekniikkaan ja matematiikkaan liittyviä aineita;
 • Taideoppilaitokset, joissa opiskellaan taiteen alan aineita kuten kuvanveisto, maalaus, teatteri ja tanssi;
 • Kasvatusalan oppilaitokset, joissa voi suorittaa perusasteen ja toisen asteen oppilaitosten opettajien tutkintoja.

Tutkimusorientoituneessa oppilaitoksessa maisteriohjelmaa suorittavat opiskelijat joutuvat yleensä suorittamaan tutkimusprojektin tai kirjoittamaan väitöstutkimuksen kurssityön ohella. Muissa oppilaitoksissa maisterin tutkintoon voi myös kuulua jonkinlainen lopputyöprojekti, mutta yleensä niissä keskitytään enemmän kurssisisältöön tai käytännön kokemukseen. Lähes kaikissa tohtorinkoulutusohjelmissa tulee suorittaa uutta tutkimusta sekä kirjoittaa väitöskirja.

Potentiaaliset opiskelijat voivat myös harkita opintoja ulkomailla, erityisesti jos kiinnostuksenkohteena on pitkälle erikoistunut akateeminen ala kuten kansainvälinen kauppa tai Lähi-idän tutkimus. Kaikentasoisissa jatko-opinnoissa (college- tai yliopistotasolla) opiskellaan nykyään entistä enemmän ulkomailla. Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö UNESCOn tilastoinstituutin (UIS) mukaan ulkomailla opiskelevia opiskelijoita on jo lähes 4 miljoonaa vuodessa, joka on lähes puolet enemmän kuin vuonna 2000, jolloin lukumäärä oli 2 miljoonaa. Opiskelijat Itä-Aasiasta ja Tyynenmeren maista muodostavat 28 prosenttia tästä kokonaismäärästä, ja Pohjois-Amerikasta ja Euroopasta tulee noin 15 prosenttia opiskelijoista. Eniten opiskelijoita ulkomaille lähtee Kiinasta, Intiasta ja Etelä-Koreasta. Noin 6 prosenttia Keski-Aasian ja 5 prosenttia Saharan eteläpuolisen Afrikan opiskelijoista opiskelee ulkomailla, ja näiden alueiden opiskelijat ovatkin maailman liikkuvimpia. Tällä hetkellä kansainvälisten opiskelijoiden suosituimmat kohdemaat ovat Yhdysvallat, Iso-Britannia, Australia, Ranska, Saksa ja Japani.

Monet opiskelijat ovat myös kirjoilla verkossa tai etäopiskeluna suoritettavissa jatko-opinto-ohjelmissa, joiden opetusmaa on muu kuin heidän asuinmaansa. Nämä opiskelijat eivät ole mukana UIS:n luvuissa, eli kansainvälisten opiskelijoiden kokonaismäärä on hieman korkeampi, todennäköisesti yli 4 miljoonaa.

Syitä ulkomailla opiskeluun voi olla useita, muun muassa seuraavat:

 • Mahdollisuus valita maailman parhaista ohjelmista tietyllä akateemisella alalla. Joitain akateemisia aineita ei myöskään voi opiskella kuin muutamassa maassa, tai parhaita ohjelmia on tarjolla vain tietyllä alueella. Esimerkiksi buddhalaisuuden tutkimuksesta kiinnostuneet löytävät parhaat opinto-ohjelmat Thaimaasta.
 • Vieraassa kulttuurissa opiskelu. Maisterin tutkintoa, tohtorin tutkintoa tai kursseja jonkin tietyn alueen tutkimuksessa suorittavien kannattaa harkita kyseisellä alueella opiskelemista, sillä vain sillä tavalla voi saada kaiken irti vieraasta kulttuurista. Kansainvälisen kaupan parissa uraa harkitsevat saavat myös korvaamatonta kokemusta eläessään vieraassa kulttuurissa.
 • Lisääntynyt kielitaito, jos ohjelma opetetaan muulla kuin opiskelijan äidinkielellä. Kannattaa myös huomioida, että vaikka useat kansainväliset maisteri- ja tohtorinkoulutusohjelmat järjestetään englanniksi myös muissa kuin englanninkielisissä maissa, opiskelijoilla on mahdollisuus parantaa kielitaitoaan lisäopintojen tai paikallisten kanssa vuorovaikuttamisen avulla.

Jatko-opintoja harkitsevien opiskelijoiden kannattaa ottaa seuraavat asiat huomioon paikallisen ja ulkomaisen yliopiston välillä valitessaan:

 • Ohjelman kustannukset, elinkustannukset mukaanlukien. Joissain maissa lukukausimaksut ovat matalia tai niitä ei ole, mutta korkeat elinkustannukset voivat niellä säästöt. Useissa maissa ja yliopistoissa on kuitenkin tarjolla apurahoja ja muita taloudellisia tukia, ja osa näistä on tarkoitettu kansainvälisille opiskelijoille. Maiden välillä voi olla myös suurta hajontaa siinä, paljonko ulkomaiset opiskelijat saavat tehdä töitä, ja joissain maissa kv-opiskelijat eivät saa tehdä töitä lainkaan. Myös sairausvakuutuksen kustannukset vaihtelevat suuresti eri maiden välillä.
 • Opetuksen laatu suhteessa kustannuksiin ja ulkomailla opiskelun aineettomiin tekijöihin kuten kulttuurikylpy ja kielitaidot. Vaikka kaikkien akkreditoitujen maisteriohjelmien on vastattava korkeisiin laatuvaatimuksiin, opetusmetodit vaihtelevat suuresti oppilaitosten, ohjelmien ja kulttuurien välillä. Lisäksi jotkut opiskelijat kokevat, että he oppivat vähemmän opiskellessaan muulla kuin äidinkielellään.
 • Kielitaitovaatimukset. Opiskelijat, jotka eivät hallitse tietyn opintokokonaisuuden opetuskieltä, voivat joutua käyttämään ylimääräisen vuoden kielitaidon kartuttamiseen. Joskus kielitaitoa voi hankkia opiskelemalla kieltä kotimaassaan, mutta joissain tapauksissa on vietettävä ylimääräistä aikaa ulkomailla.
 • Opintojen muoto, esimerkiksi osa-aikaiset tai kokopäiväiset opinnot, verkko-opiskelu ja etäopiskelu. Useimmissa maissa opiskelijaviisumilla maassa olevien kansainvälisten opiskelijoiden on opiskeltava kokopäiväisesti. Työluvalla maassa jo olevat opiskelijat saattavat kuitenkin voida suorittaa osa-aikaisia opintoja. Verkko- ja etäopiskelu tarjoavat myös huomattavaa joustavuutta.
 • Vaikutus perheenjäseniin, kun opiskelija on perheellinen. Perheenjäsenet voivat myös tarvita kielitaitoa, ja joissain maissa puolisot eivät saa tehdä töitä, vaikka opiskelija saisikin.

Pysähdy hetkeksi ja tutustu yliopistoihin halki maailman. Jos tiedät jo, mitä etsit, voit klikata suoraan haluamaasi maahan tai ohjelmaan. Tai selaile sivustoa hetki ja lue tarjolla olevista, kiinnostavista ohjelmista halki maailman.

Lue lisää Näytä vähemmän