Maastricht University, Faculty of Health, Medicine & Life Sciences

Esittely

Lue virallinen kuvaus

Terveyden, lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta aloitti toimintansa 1. tammikuuta 2007. Tiedekunta oli tulosta terveystieteiden tiedekunnan ja lääketieteellisen tiedekunnan keskittymisestä.


lääketiede/>


Lääketieteellinen tiedekunta oli ensimmäinen Maastrichtin yliopistossa perustettava tiedekunta. Yliopisto perustettiin virallisesti 9. tammikuuta 1976, vaikka ensimmäiset lääketieteen opiskelijat aloittaivat opintonsa syyskuussa 1974. Lääketieteellinen tiedekunta oli toinen maailmassa, joka sovelsi ongelma-pohjaista oppimismenetelmää. Maastrichtin yliopiston muut tahot eli taiteet ja kulttuuri, taloustieteet ja liiketalous, yleistiede, terveystieteet, laki ja psykologia hyväksyivät koulutusjärjestelmät ja tutkimusorganisaatiot, jotka vastaavat lääketieteellistä tiedekuntaa./>


Tiedekunta kehittyi yhteisöksi, jonka palveluksessa oli noin 1200 henkilöä (tutkijat, hallinto- ja tukihenkilöstö) ja noin 1950 lääketieteellistä opiskelijaa. Vuodesta 1992 lähtien henkilökunta ja opiskelijat perustuvat vuonna 1991 avattuun terveyskeskuksen, lääketieteen ja biotieteiden tiedekunnan rakennuksiin, psykologian tiedekuntaan ja yliopistolliseen sairaalaan (Academisch Ziekenhuis Maastricht)./>


Terveystieteet/>


Terveystieteiden tiedekunta tarjosi laajan valikoiman tieteenaloja, jotka tekivät tiedekunnan ainutlaatuisen paitsi Hollannissa myös Euroopassa. Muoto mahdollisti opiskelijoiden integroida kurinalaisuutensa ja tutkimustyönsä yhteiskuntaan, sairauteen ja terveyteen liittyvillä aloilla. Terveydenhuollon tiedekunta edisti tutkimusta ja erityistä (perustutkintoa ja jatkokoulutusta) terveydenhuollon laadun parantamiseksi./>


Terveyden, lääketieteen ja biotieteiden tiedekunnalla on tällä hetkellä noin 2500 opiskelijaa, jotka ovat kirjoittaneet laajalle koulutusohjelmille, jotka johtavat kandidaatin ja / tai maisterin tutkintoon. Terveystieteet tutkii terveyttä, elämäntapaa, sairauksien ennaltaehkäisyä, hoitoa ja parannusta. Terveystieteiden opetussuunnitelma kattaa koko terveystieteiden alan: biologiset, käyttäytymis- ja yhteiskuntatieteet. Kolme kysymystä keskittyy koko kurssiin:/>


1) Mikä on terveys?
2) Mitkä tekijät vaikuttavat terveyteen?
3) Kuinka voimme vaikuttaa näihin tekijöihin?/>


Terveydenhuollon laadun takaamiseksi tarvitaan paitsi lääkäreitä myös sairaanhoitajia ja avustajia. Myös muiden ammattilaisten asiantuntemus on olennaista: terveystieteilijät./>

Sijainnit

Maastricht

Faculty of Health, Medicine & Life Sciences Maastricht University

Osoite
Maastricht University
Faculty of Health, Medicine & Life Sciences
Universiteitssingel 60

6200 MD Maastricht, Limburg, Alankomaat

Keystone-stipendi

Tutustu stipendimme suomiin mahdollisuuksiin