EIT Food

Esittely

Lue virallinen kuvaus

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) osaamis- ja innovaatioyhteisönä EIT Food yhdistää kumppaneita johtavien yritysten, korkeakoulujen, tutkimuskeskusten ja instituutioiden kanssa 13 eri maassa Euroopassa ja koko elintarvikeketjun arvoketjusta.

EIT Food on yleiseurooppalainen kumppanuus, jossa kuluttajakeskeinen lähestymistapa kannustaa innovaattoreita, yrittäjiä ja opiskelijoita kehittämään maailmanluokan ratkaisuja yhteiskunnallisiin haasteisiin, nopeuttamaan innovointia, luomaan työpaikkoja ja lisäämään Euroopan kilpailukykyä.

Kumppanuuden tavoitteena on kehittää erittäin ammattitaitoinen elintarvikeala, joka tekee yhteistyötä kuluttajien kanssa tuotteiden, palveluiden ja uusien teknologioiden tuottamiseksi, jotka tuottavat terveellisemmän elämäntavan kaikille Euroopan kansalaisille.

Yksi maailman suurimmista elintarvikealan toimista. EIT Food haluaa, että Eurooppa johtaa maailmanlaajuista vallankumousta elintarvikealan innovaatioissa ja tuotannossa. EIT Food tavoitteena on suunnitella uudelleen tapamme tuottaa, toimittaa, kuluttaa ja kierrättää elintarvikkeitamme sekä luoda tulevaisuuden kestävä ja tehokas elintarvikeala, joka tukee kestävää ja kiertävää biotaloutta.

Kuluttajakeskeinen lähestymistapa

EIT Food yhdistää osaamiskolmion pilarit - innovointi, koulutus, yritystoiminta - kuluttajakeskeisellä lähestymistavalla, joka antaa Euroopan kansalaisille mahdollisuuden tulla todellisiksi muutosagenteiksi.
EIT Food kiinnostaa kuluttajia muutosprosessiin, parantaa ravitsemusta ja tehostaa elintarvikejärjestelmän resurssitehokkuutta, turvallisuutta, läpinäkyvyyttä ja luotettavuutta.
EIT Food käsittelee ja yhdistää johtavat yritys- ja yrittäjät, tutkijat ja innovaattorit, opiskelijat, tutkijat ja kaikki eurooppalaiset kansalaiset kehittäkseen maailmanluokan ratkaisuja yhteiskunnallisiin haasteisiin ja luomaan tulevaisuuden todistetun ja tehokkaan elintarvikealan.

EIT Food on kuusi strategista tavoitetta:

  1. Alhaisen kuluttajien luottamuksen voittaminen Elintarvike tukee Euroopan kansalaisia ​​siirtymässä älykkääseen elintarvikejärjestelmään, joka on osallistava ja rauhoittava.
  2. Luo kuluttajien arvokkaita ruokia terveellisempään ravitsemukseen EIT Food auttaa yksilöitä tekemään tietoisia ja edullisia henkilökohtaisia ​​ravitsemuksellisia valintoja.
  3. Kuluttajakeskeisen yhdistetyn elintarvikejärjestelmän luominen EIT Food kehittää digitaalisen elintarvikeverkon kuluttajien ja teollisuuden kanssa tasavertaisina kumppaneina.
  4. Kestävyys paranee resurssitoiminnan avulla EIT Food kehittää ratkaisuja perinteisen "tuotanto-käyttö-hävittää" -mallin muuntamiseksi ympyrän biotalouteen.
  5. Koulutetaan sitoutumaan, innovoimaan ja edistämään EIT Food tarjoaa "ruokajärjestelmän" taitoja yli 10 000 opiskelijalle, yrittäjälle ja ammattilaiselle kehittyneiden koulutusohjelmien kautta.
  6. Elintarvikeyrittäjyyden ja -innovaatioiden katalysointi EIT Food edistää innovaatiota kaikissa yritystoiminnan vaiheissa.

Sen tavoitteena on lisätä alan ammattitaitoa ja yrittäjähenkeä ja avata pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) potentiaali, joka nopeuttaa innovointia, luo työpaikkoja, hyödyttää yrityksiä ja parantaa Euroopan kilpailukykyä.

Tämä saavutetaan seuraavasti:

  • Uusien kykyjen kehittäminen: EIT Food Education -ohjelmat houkuttelevat ja osallistuvat uusiin kykyihin innovatiivisen kurssisisällön ansiosta, joka on suunniteltu voittamaan osaamisen ja ammattitaidon "siilot" elintarvikejärjestelmän tietyillä alueilla. EIT Food tuo markkinoille uusia oppimismenetelmiä, yrittäjähenkisiä työkaluja ja liiketoimintakäytäntöjä, jotka tarjoavat opiskelijoille, ammattilaisille ja avainhenkilöille kaikissa uran vaiheissa yrittäjyysmestareita Euroopan elintarviketeollisuudelle.
  • Yritysten luomisen ja kiihtyvyyden tukeminen: EIT Food lisää EU: n elintarviketeollisuuden kilpailukykyä ja varmistaa, että Eurooppa on maailman suurin elintarvikkeiden ja juomien viejä. EIT Food tukee yrittäjiä ennakoivasti ideansa muuttamiseksi yrityksiksi koko käynnistysvaiheen ajan ja selkeästi määritellään markkinansa. Se tuottaa tulevaisuuden yrittäjyysmestareita elintarvikealalla, joka täyttää pyrkimyksensä parantaa ravitsemusta, saavuttaa elintarviketurva ja edistää resurssitehokkaita elintarvikejärjestelmiä.
  • Luodaan kuluttajien arvokkaita ruokia terveellisemmälle ravinnolle: EIT Food kehittää innovatiivisia työkaluja ja teknologioita, jotka tukevat yksilöllisiä ruokavalion profiileja sekä kykyä itsearvioida räätälöityjen ruokavalioiden vaikutukset ei-invasiivisen kodin diagnostiikan, mobiililaitteiden ja yksittäisten online-valmennusten kautta. Tämä auttaa kaventamaan nykyistä kuilua ihmisten aikomusten ja todellisen käyttäytymisen suhteen terveempien elintarvikkeiden välillä ja johtamaan ihmisten terveyden parantamiseen kaikkialla Euroopassa.

Ensimmäisten 7 vuoden aikana kumppanit investoivat lähes 1200 miljoonaan euroon, jotka vastaavat EIT: n rahoittamia 400 miljoonalla eurolla. Sen odotetaan lisäksi houkuttelevan huomattavaa rahoitusta muista yksityisen ja julkisen sektorin investoinneista, kertoen EIT: n tekemistä investoinneista.

Sijainnit

Leuven

EIT Food

Osoite
Ubicenter A Philipssite 5 box 34
Leuven (3001 Heverlee)

3001 Leuven, Flanderi, Belgia
Puhelin
+32 (0) 16 170 000

Keystone-stipendi

Tutustu stipendimme suomiin mahdollisuuksiin